Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Maa-aineslupahakemus: Pirkanmaan ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue

25.07.2017 kello 09:50

Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen Valkeakosken kaupungin Sohlbergin kylän tilalla Patakallio 908-454-1-59. Alueelle on aiemmin myönnetty maa-aineslain mukainen maaaineslupa(Valkeakosken kaupungin rakennuslautakunta 27.6.2006 § 55), jonka voimassaolo on päättynyt 27.6.2016.

Maa-ainesten ottolupaa haetaan 10 vuodeksi. Tilan kokonaispinta-ala on 11,567 ha. Koko ottamisalue on n. 6,0 ha, mutta nyt haetaan lupaa 3,65 ha alueelle. Lupaa haetaan kokonaisottomäärälle 300 000 m3 (keskimäärin 30 000 m3/a). Suojaetäisyydet naapuritiloihin ovat pääsääntöisesti n. 20 metriä. Suunnittelualueella maanpinta vaihtelee nykytilassa tasovälillä +104...+139.  Ottotoiminnan pohjan tasoksi on suunniteltu n. +113,6 siten, että alue laskee pohjoisesta etelään.

Lupahakemus on nähtävillä 26.7-25.8.2017 Valkeakosken kaupunkisuunnittelun toimistossa, os. Sääksmäentie 2, 37600 Valkeakoski.

Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus mielipiteen ilmaisuun. Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 25.8.2017 Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen PL 20 (käyntiosoite Sääksmäentie 2), 37601 Valkeakoski.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Heini Tanskanen, p. 040 335 7413

Valkeakoskella 26.7.2017

Valkeakosken kaupunki
Ympäristönsuojelu

 

Näytä kaikki tiedotteet »