Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Päätös maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa

01.06.2017 kello 08:00

Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto on käsitellyt kokouksessaan 23.5.2017 § 25 kohdalla Kuljetus Nukari Oy:n (Urjala) hakemuksen koskien maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamishakemuksesta sekä ympäristösuojelulain 27 §:n mukaisesta lupahakemuksesta louhintaan ja murskaukseen.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen
30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä antopäivää lukuun
ottamatta. Päätöksen antopäivä 2.6.2017.

Päätöstä koskevat asiakirjat säilytetään Valkeakosken kaupungin
kaupunkisuunnittelun toimistossa osoitteessa Sääksmäentie 2, B-osa.
Valkeakoski.

1.6.2017 Valkeakoski
Valkeakosken kaupunki
Ympäristönsuojelu

 

Näytä kaikki tiedotteet »