Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiverkostojen toiminta-alueiden vahvistaminen

17.03.2017 kello 08:00


Valkeakosken kaupungin tekninen lautakunta on 15.2.2017 § 24 hyväksynyt luonnokset Valkeakosken kaupungin vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueiksi, hulevesiviemäröinnin alueiksi sekä vesihuolto-osuuskuntien ja -yhtymien toiminta-alueiksi vesihuoltolain mukaisia kuulemisia ja valvontaviranomaisten lausuntoja varten.

Toiminta-aluekartat ovat nähtävillä Valkeakosken kaupungin teknisessä keskuksessa ja
Valkeakosken kaupungin internet-sivuilla www.valkeakoski.fi 17.3.–18.4.2017.

  1. vesijohtoverkoston toiminta-alue sekä Valkeakosken kaupungin alueella toimivien vesihuolto-osuuskuntien ja -yhtymien toiminta-alue (pdf, 4786 kb)

  2. jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue sekä Valkeakosken kaupungin alueella toimivien vesihuolto-osuuskuntien ja -yhtymien toiminta-alue (pdf, 5131 kb)

  3. hulevesiviemäröinnin alue (pdf, 4140 kb)

Kiinteistön omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus muistutuksen tekemiseen toiminta-alue-ehdotuksesta. Muistutukset tulee jättää 18.4.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Valkeakosken kaupunki, Tekninen keskus, PL 20/Roineenkatu 24, 37601 Valkeakoski tai sähköpostilla tekninen.keskus at.gif : 1 kB valkeakoski.fi


Valkeakoskella 17.3.2017
Tekninen keskus

 

Näytä kaikki tiedotteet »