Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Ehdokasasettelu kuntavaaleissa 2017

13.02.2017 kello 12:41

Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Valkeakosken kaupungissa 43 valtuutettua.

Hakemukset valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 klo 16.00 mennessä.

Ehdokashakemuksen tekemisessä voi käyttää oikeusministeriön vahvistaman kaavan (313/2014) mukaan laadittuja lomakkeita,  jotka löytyvät osoitteesta  www.vaalit.fi / kuntavaalit 2017: ehdokasasettelu-lomakkeet.

Vaaleja koskevia asiakirjoja ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jaana Linna-Laiho ja sihteeri Sirpa Puputti, Valkeakosken kaupungintalolla, kokoushuoneessa 2 (3. kerros), osoite, Sääksmäentie 2 seuraavasti:

maanantaina 27.2.2017 klo 14.00 - 17.00 ja

tiistaina 28.2.2017 klo 14.00 - 16.00.

Keskusvaalilautakunnan huomautusten johdosta vaaliasiamiehillä on oikeus tehdä vaalilain 38 §:ssä tarkoitettuja oikaisuja ja täydennyksiä virka-aikana kuitenkin viimeistään 8.3.2017 ennen klo 16.00.

Vaalilain 40 §:ssä tarkoitettu ehdokashakemuksen peruutus on tehtävä kirjallisesti viimeistään 9.3.2017 ennen klo 12.00.

Valkeakoskella 17.2.2017

VALLKEAKOSKEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Näytä kaikki tiedotteet »