Kuulutukset

Valkeakoski  >  Kuulutukset

Rintamaveteraanien kuntoutukseen hakeminen vuonna 2017

19.12.2016 kello 14:51

Kuntoutukseen vuonna 2017 haluavat rintamaveteraanit toimittavat hakemuksensa osoitteella: Sosiaali- ja terveyskeskus, hallinto-osasto Elina Vähälä, Särpimäenkatu 27, 37600 Valkeakoski. Em. paikasta saa myös hakuohjeita ja hakemuslomakkeita samoin kuin lääkäreiden aluevastaanotoilta. Hakemukseen tulee liittää lääkärin kirjoittama lausunto tai muu selvitys kuntoutuksen tarpeesta.

Kuntoutukseen valittavan veteraanin tulee olla vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut, rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava henkilö. Oikeus rintamaveteraanien kuntoutukseen on muihin lakeihin nähden toissijainen. Näin ollen sotainvalideja, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %, ei voida valita rintamaveteraaneille tarkoitettuun kuntoutukseen. Nämä sotainvalidit hakevat kuntoutusta suoraan Valtiokonttorilta.

Rintamaveteraanien kuntoutus järjestetään joko laitoskuntoutuksena, avokuntoutuksena valkeakoskelaisessa fysikaalisessa hoitolaitoksessa, päiväkuntoutuksena terveyskeskuksessa, jalkojenhoitona tai tuettuna kotona kuntoutuksena. Hakemuksessa tulee mainita, mihin kuntoutusmuotoon hakee.

Tuettuun kotona kuntoutukseen haluavat veteraanit ottavat yhteyden palvelupäällikkö Saija Mäkiseen, puh. 040 335 7469.

Kuntoutuspäätöksiä tehdään useassa erässä koko vuoden ajan.

Hakuohjeita voi tiedustella puh. 040 335 7501 Elina Vähälä.

Tehdyistä päätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjeitse.

Valkeakoskella 16.12.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

 

Näytä kaikki tiedotteet »