Viestinnän organisointi

Valkeakoski  >  Kuntainfo ja hallinto  >  Viestintä  >  Viestinnän organisointi

Valkeakosken kaupungin viestintää johtaa kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin viestintäohjeet ja vastaa myös kaupungin virallisen kannan muodostamisesta. Muuta viestintää johtaa kaupunginjohtaja.

Kaupungin tiedotus- ja viestintätoiminta on organisoitu hajautetun viestintävastuun mukaisesti. Palvelukeskusten johtajat johtavat oman keskuksensa viestintää ja kukin esimies vastaa viestinnän toteutumisesta omalla toimialueellaan.

Hallintokeskus koordinoi, kehittää ja suunnittelee kaupungin viestintää hallituksen ohjeistuksen mukaisesti.  Hallintopalvelut yksikkö vastaa päivittäistiedottamisesta keskushallinnon osalta (mm. kaupunginvaltuuston ja -hallituksen osalta).

Markkinointi- ja verkkoviestinnästä vastaa elinkeinopalvelut -yksikkö, jota johtaa elinkeinojohtaja. Verkkoviestintää ohjaa ja koordinoi verkkotoimittaja. Verkkotoimittajalla on päävastuu verkkoviestinnän yhdenmukaisuudesta ja toimituksellisesta ulkoasusta. Sisällöntuotantovastuu on hajautettuna palvelukeskuksiin.

Valkeakosken kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt ja kaupungin määräysvallassa olevat muut yhteisöt vastaavat kukin omasta viestinnästään kaupungin viestinnällistä linjaa tukien sekä noudattaen soveltuvin osin kaupungin viestintäohjeita.

Valkeakosken kaupungin viestinnän vastuuhenkilöt:
Kaupunginjohtaja Jukka Varonen
Hallintojohtaja Anne Laukkanen
Markkinointipäällikkö Petri Ahonen
Verkkotoimittaja Tuija Ruuttunen

Toimialajohtajat:
Koulutus- ja hyvinvointikeskus, sivistysjohtaja Markku Valkamo
Sosiaali- ja terveyspalvelut,  vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Uschanoff
Tekninen keskus, tekninen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi

Viimeksi muokannut: Petri Ahonen, 3.4.2019 15:14