Uutiset

Europarlamenttivaalit 2019

30.04.2019 kello 09:56

toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat vaalipäivänä:
1. Apia                                          Liikuntahalli, kokoustilat, Apiankatu 7

2. Naakka                                     Naakan koulu, Kaapelintie 18

3. Sointula                                    Sointulan toimintakeskus, Innalantie 3

4. Roukko                                     Tyryn koulu (pääaula) Roukontie 24

5. Vanhakylä                               Tietotien lukio, Forum, Tietotie 3

6. Sääksmäki                               Voipaala Juhlatila Navetta, Sääksmäentie 772

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan Valkeakosken ennakkoäänestyspaikoissa

- Kaupungintalo, ala-aula, Sääksmäentie 2 ja

- Tietotien lukio, kokoustila Apiarium , Tietotie 3, seuraavasti:

15.5.2019 – 17.5.2019 klo 09.00 – 18.00

18.5.2019 – 19.5.2019 klo 12.00 – 16.00

20.5.2019 – 21.5.2019 klo 09.00 – 20.00

Ennakkoäänestyspaikkoihin pääsee pyörätuolilla.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodis­tus tai muu asianomaisen henkilöllisyyden osoittava asiakirja.  Ehdokasluettelo on nähtävänä äänestyspaikoilla äänestysaikoina.

Äänestys laitoksissa ja ryhmäkodeissa yms.

Vaalitoimikunnat toimittavat vaalin ennakkoäänestyksen laitoksissa ja ryhmäkodeissa hoidettavana/asukkaina oleville henkilöille seuraavasti:

Keskiviikkona 15.5.2019;

Terveyskeskus, Hoikun aula klo 09.00 – 10.50

Hoivakoti Wäinämöinen klo 10.00 - 12.00

Terveyskeskus, Päiväkeskus klo 11.00 - 12.00

Tays Valkeakosken sairaala klo 13.00 - 14.00

Kotikulman ryhmäkoti klo 14.15 – 15.00

Torstaina 16.5.2019;

Hoivakoti Kantele klo 10.00-12.00

Tallikadun ryhmäkoti A ja B, klo 14.00 - 15.00

Niitä potilaita/asukkaita, jotka haluavat käyttää äänioikeuttaan ennakkoäänestyksessä, pyydetään ottamaan yhteys henkilökuntaan. Hoitohenkilökunnan välittämän tiedon perusteella vaalitoimikunta käy osastoilla äänestäjien huoneissa. Äänestäjän on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoit­tunut, että hän ei pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona äänestäjälle erikseen ilmoitettuna kello 9.00-20.00 välisenä aikana.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana/asuu laitoksessa, palvelutalossa tms. ( Tays Valkeakoski, Terveyskeskussairaala, Päiväsairaala, Hoivakat, Kotikulman ryhmäkoti, Tallikadun ryhmäkodit, Hoivakoti Wäinämöinen, Hoivakoti Kantele), jossa järjestetään ennakkoäänestys erikseen ilmoitettavana aikana, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestykseenoikeutetunhenkilön, joka haluaa äänestää ennakolta ko­tonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse virka-aikana puh. 040 - 335 6004 tai 040 – 335 6060, viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen kello 16.00 Valkeakosken kaupungin keskusvaalilautakunnalle.  Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Valkeakosken kaupungin keskusvaalilautakunnan osoite on Sääksmäentie 2, 37600 Valkeakoski.

Valkeakoskella 3.5.2019

Keskusvaalilautakunta

 

Näytä kaikki tiedotteet »