Lomakkeet ja asiointi

Valkeakoski  >  Kuntainfo ja hallinto  >  Sähköinen asiointi  >  Lomakkeet ja asiointi

Tälle sivulle on koottu kaupungin kanssa asiointia helpottavia lomakkeita ja linkkejä.
Lomakkeita löytyy myös valtiovarainministeriön suomi.fi Asioi verkossa osiosta

Palautetta voit lähettää myös sähköpostilla. 
Kirjaamon s-posti valkeakosken.kaupunki at.gif valkeakoski.fi.
Henkilökohtaiset s-postiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi at.gif valkeakoski.fi kts. yhteystiedot

Pdf-lomakkeet ovat vain tulostettavia (passiivisia) tai näytöllä täytettäviä.
Doc-lomakkeet ovat näytöllä täytettäviä (Word) ja tulostettavia.

Lomakkeilla kerättävien henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan (yleensä lakisääteinen tehtävä tai julkisen vallan käyttäminen). Lomakkeilla kerättävää tietoa ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on kerätty.   Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista saat Tietosuoja sivulta.

Sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Mikäli lomake ei aukea:

  • Voi olla, ettei sinulla ole sen avaamiseen tarvittavaa ohjelmaa koneellasi. Päivitä tarvittaessa tietokoneesi Adobe Reader -ohjelmisto.
  • Käyttämäsi selain tai sen asetukset aiheuttavat ongelmia pdf-lomakkeen avaamisessa. Kokeile käyttää palvelua toisella selaimella.

Aloitteet ja palautteet 

Kaupungin yleinen palautelomake
Kirjasto
Kuntalaisaloite
Matkailu
Nuorisotoimisto
Ruoka- ja siivouspalvelut
Teatteri
Verkkosivut

Asuminen 

Nuorten vuokratalon hakuohjeita -> verkkopohjainen haku ( www.nal.fi)

Avustukset yhdistyksille 

Ohjeet (Talousohjeen sivu 18) (pdf, 122 kb)

Kaupunginhallitus: hakulomake
Liikuntapalvelut: ohjeita ja hakulomakkeet (pdf)
Nuorisopalvelut: ohjeita ja hakulomakkeet
Kulttuuripalvelut: säännöt ja hakulomake
Sosiaali- ja terveyslautakunta: avustushakulomake (pdf, 148 kb)

Elinkeinot 

Sähköinen yritystonttihakemus
Maaseutuelinkeinon lomakkeita ( Ruokaviraston oppaat ja lomakkeet)

Energia

Valkeakosken Energia Oy - sähköinen asiointi

Jätehuolto 

Kiertokapula Oy:n lomakkeet: jätehuoltoon liittyminen, asiakastietojen muutos, tyhjennyksen keskeytys, ilmoitus yhteisestä jäteastiasta ja kompostointi-ilmoitus

Jätevedet haja-asutusalueella

Huoltopäiväkirja (pdf, 45 kb)
Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus doc /  pdf

Jätevesijärjestelmän asemapiirrosmalli
Käyttö- ja huolto-ohjelomake (pdf, 26 kb)

Mallikuvat imeyttämöstä ja maasuodattamosta (pdf, 115 kb)
Ns.vanhojen kiinteistöjen selvitys jätevesijärjestelmästä doc
Jätevesiohje palstoille
Ohje suunnittelijoille

Kirjasto 

Kirjaston lomakkeet: hankintaehdotus, henkilötietojen muutos, kaukopalvelupyyntö ja palaute kirjastolle

Koulut 

Erityisruokavalio ks. lasten päivähoito 
  -  Käytössä olevat ruoka-aineet (pdf, 22 kb)

Kouluterveydenhuollon lomakkeet:
Terveystarkastuksen esitietolomake ekaluokkalaisen vanhemmille
Terveystarkastuksen esitietolomake vitosluokkalaisen vanhemmille
Terveystarkastuksen esitietolomake yläkoululaisen vanhemmille
Kasiluokkalaisen terveyskysely

Lukion lomakkeet

Tilojen tilapäinen vuokraaminen (pdf, 1933 kb) : koulujen varaukset ko. koululta ,
liikuntatoimi myöntää kaikki vuorot koulujen liikuntasaleihin kouluajan ulkopuolella

Lasten päivähoito, avoin päiväkoti

Päivähoitoon, esiopetukseen ja kerhoon hakeminen
Erityisruokavalio:
  - Selvitys erityisruokavaliosta (pdf, 38 kb)
  - Käytössä olevat ruoka-aineet (pdf, 22 kb)
Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen  (pdf, 84 kb)
Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen (pdf, 69 kb)
Varhaiskasvatushakemus  (pdf, 91 kb, tulostettava)
Kerhohakemus (pdf, 1018 kB) (Tenavarinne ja Muksulaakso)  
Esioppilaan yksin kulkeminen (pdf, 22 kb, tulostettava) 
Tuloselvitys / tuntiperusteinen (pdf, 22 kb, tulostettava)
Yrittäjän tuloselvitys (pdf, 599 kb, tulostettava)

Liikunta 

Avustukset liikuntayhdistyksille, ohjeita
Liikuntatila-anomus (pdf, 25 kb), harjoitusvuorojen hakuohjeita
Koulutusavustushakemus (pdf, 29 kb)
Perusavustushakemus (pdf, 150 kb)
Liikuntatoimen ohjattuihin ryhmiin ilmoittautuminen

Matkailu 

Matkailun esitetilaus / palaute

Nuoret  (lomakkeet tulostettavia) 

Avustukset nuorisoyhdistyksille, ohjeita
Diskovuoron varauslomake (pdf, 71 kb)  sekä   Diskovuoro ohjeistus (pdf 129 kb)
Kansainvälinen nuorisovaihto (pdf, 9 kb)
Karinimen käyttövuorohakemus (pdf 62 kb) sekä Pelastussuunnitelma
Leiriavustushakemus (pdf, 24 kb)
Nuorten vuokratalon hakuohjeita -> verkkopohjainen haku ( www.nal.fi)
Palaute nuorisotoimistolle ja nuorisovaltuustolle
Tilanvaraushakemus (pdf  (EI diskovuoroille)
Yleisavustushakemuslomake (pdf, 17 kb)

Päivähoito, avoin päiväkoti ks. lasten päivähoito

Rakentaminen

Hakemus Vesihuoltolaitokseen liittämisestä (pdf, 84 kb)
Pääsuunnittelijan tarkastuslista rakennusluvan hakuvaiheessa
KVV-asiantuntijatarkastaja.pdf (17 kb)
Puunkaatohakemus
Sähköinen rakennus- ja toimenpidelupahakemus  (rakennus- ja toimenpideluvat, toimenpideilmoitukset sekä luvat maalämpökaivon poraamiselle)
Tyonjohtajahakemus ( pdf / word)   (Vastaava tyonjohtaja, KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja)
Ulkovärityssuunnitelma ( pdf / word )
Maalämpökaivon porausraportti ( pdf / word )
Toimenpidepyynnön/ilmiannon tekeminen (pdf)
Naapurinkuulemislomake ( pdf / word )
Vähäinen poikkeaminen (pdf )
Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä ( pdf / word )
Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus (pdf)
Ohjeita luvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle (pdf)
Rasitehakemus (pdf)
Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja (pdf)

Tapahtumat ja näyttelyt 

Ilmoita tapahtuma Valkeakosken verkkosivujen tapahtumakalenteriin

Teatteri 

Esitetilaus / palaute valkeakosken Kaupunginteatterille

Terveys ja sosiaalipalvelut

Asiakkaan ja potilaan oikeuksiin liittyvät lomakkeet
Hammashoidon esitietolomake (pdf 112 kb, tulostettava)
Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi
Ilmoitus terveyskeskuksen ja terveysaseman vaihtamisesta
Kehitysvammapalveluhakemus
Kotihoidon kuljetuspalveluhakemus (65 vuotta täyttäneet)
Kouluterveydenhuollon lomakkeet ks. kohta koulut
Lastensuojeluilmoitus
Omaishoidon tukihakemus (65 vuotta täyttäneet)
Omaishoidon tukihakemus (alle 65-vuotiaat) 
Sosiaalihuoltolain mukainen tuen arviointi
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus
Vammaispalvelu- tai tukihakemus
Vanhustensuojeluilmoitus

Tiet

Katutyöilmoitus
Virka-apupyyntö romuajoneuvon siirtämiseksi
Yksityistieavustushakemus

Tontit 

Hakemus kiinteistötoimituksen/tonttijaon suorittamiseksi
Omakotitonttihakemus, ohjeita
Puunkaatohakemus

Työnhaku

Sosiaali- ja terveyskeskuksen avoin työnhaku

Valkeakoski-opisto 

Opiston tilojen vuokraus

Vesihuolto 

Hakemus Vesihuoltolaitokseen liittämisestä (pdf, 84 kb)
Vedenkulutusilmoitus

Vika- ja vahinkoilmoitukset 

Kaupungin kiinteistöjen vikailmoituslomake
Vahinkoilmoituslomake tekniselle keskukselle (pdf, 56 kb)
Ks. myös vikailmoitusten päivystysnumerot

Ympäristönsuojelu 

Ilmoitus tilapäisesta melusta tai tärinästä.pdf
Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta.pdf
Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään.pdf

Ympäristöhallinnon sivuilta löytyvät lomakkeet esim. seuraavia ilmoituksia varten:
Aumausilmoitus
Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 
Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
Koeluonteinen toiminta 
Poikkeukselliset tilanteet
Ympäristölupahakemukset
Maa-ainesten otto 
Ilmoitus rannan kunnostustyöstä

Viimeksi muokannut: Piritta Forsten, 24.5.2019 8:36