Lomakkeet ja asiointi

Valkeakoski  >  Kuntainfo ja hallinto  >  Sähköinen asiointi  >  Lomakkeet ja asiointi

Lomakkeita löytyy myös valtiovarainministeriön suomi.fi Asiointi ja lomakkeet osiosta.
Pdf-lomakkeet ovat vain tulostettavia (passiivisia) tai näytöllä täytettäviä.
Doc-lomakkeet ovat näytöllä täytettäviä (Word) ja tulostettavia.

Sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Aloitteet ja palautteet
Palautetta voit lähettää myös sähköpostilla.
Kirjaamon s-posti valkeakosken.kaupunki at.gif valkeakoski.fi.
Henkilökohtaiset s-postiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi at.gif valkeakoski.fi kts. yhteystiedot

Palaute- ja aloitelomakkeet:  
Kaupungin yleinen palautelomake (Chrome-selaimen asetukset voivat estää käytön)
Kirjasto
Kuntalaisaloite
Liikuntapalvelut
Matkailuinfo
Nuorisotoimisto
Ruoka- ja siivouspalvelut
Teatteri
Verkkosivut

Asuminen 
Nuorten vuokratalon hakuohjeita -> verkkopohjainen haku ( www.nal.fi)

Avustukset yhdistyksille
Ohjeet (Talousohjeen  sivu 16) (pdf, 122 kb)
Kaupunginhallitus: hakulomake (pdf)  Huom. Lomakkeen voi täyttää ja nyt myös lähettää sähköisenä. Chrome-selaimen asetukset voivat estää käytön.
Liikuntapalvelut: ohjeita ja hakulomakkeet (pdf)
Nuorisopalvelut: ohjeita ja hakulomakkeet (pdf)
Sivistystoimen lautakunta: säännöt (pdf, 55 kb) ja hakulomake (pdf, 378 kb)
Sosiaali- ja terveyslautakunta: avustushakulomake (pdf, 148 kb)

Elinkeino
Yritystonttihakemus (pdf , 20 kb)
Maaseutuelinkeinon lomakkeita (Maa- ja metsätalousministeriön lomakepalvelu)

Energia, Valkeakosken Energia Oy
Online käyttöraportointi
Sähkösopimus

Jätehuolto
Kiertokapula Oy:n lomakkeet: jätehuoltoon liittyminen, asiakastietojen muutos, tyhjennyksen keskeytys, ilmoitus yhteisestä jäteastiasta ja kompostointi-ilmoitus

Jätevedet haja-asutusalueella
Huoltopäiväkirja (pdf, 45 kb)
Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus doc /  pdf

Jätevesijärjestelmän asemapiirrosmalli
Käyttö- ja huolto-ohjelomake (pdf, 26 kb)

Mallikuvat imeyttämöstä ja maasuodattamosta (pdf, 115 kb)
Ns.vanhojen kiinteistöjen selvitys jätevesijärjestelmästä doc
Jätevesiohje palstoille
Ohje suunnittelijoille

Kirjasto
Kirjaston lomakkeet: hankintaehdotus, henkilötietojen muutos, kaukopalvelupyyntö ja palaute kirjastolle

Koulut
Erityisruokavalio ks. lasten päivähoito 
  -  Käytössä olevat ruoka-aineet (pdf, 22 kb)
Lukion lomakkeet
Tilojen_tilapäinen vuokraaminen

Tilojen tilapäinen vuokraaminen (pdf, 1933 kb)
  koulujen varaukset ko.  koululta , liikuntatoimi myöntää saleihin vakiovuorot

Lasten päivähoito, avoin päiväkoti
Päivähoitoon, esiopetukseen ja kerhoon hakeminen
Erityisruokavalio:
  - Selvitys erityisruokavaliosta (pdf, 38 kb)
  - Käytössä olevat ruoka-aineet (pdf, 22 kb)
Päivähoitopaikan vastaanottominen  (pdf, 84 kb)  
Hoitopaikan irtisanominen (pdf, 69 kb)   
Hoitomuodon muutos(pdf, 19 kb)   
Kerhohakemus (pdf, 1018 kB) (Tenavarinne ja Muksulaakso)
Päivähoitohakemus  (pdf, 90 kb, tulostettava) 
Hoitopäiväsopimus  (pdf, 75 kb, tulostettava) 
Esioppilaan yksin kulkeminen (pdf, 22 kb, tulostettava) 
Tuloselvitys (pdf, 22 kb, tulostettava)
Yrittäjän tuloselvitys (pdf, 766 kb, tulostettava)

Liikunta
Avustukset liikuntayhdistyksille, ohjeita
Liikuntatila-anomus (pdf, 25 kb), harjoitusvuorojen hakuohjeita
Koulutusavustushakemus (pdf, 29 kb)
Perusavustushakemus (pdf, 150 kb)
Liikuntatoimen ohjattuihin ryhmiin ilmoittautuminen

Matkailu
Esitetilaus / palaute

Nuoret             (lomakkeet tulostettavia)
Avustukset nuorisoyhdistyksille, ohjeita
Diskovuoron varauslomake (pdf, 71 kb)  sekä   Diskovuoro ohjeistus (pdf 129 kb)
Kansainvälinen nuorisovaihto (pdf, 9 kb)
Karinimen käyttövuorohakemus (pdf 62 kb) sekä Pelastussuunnitelma
Leiriavustushakemus (pdf, 24 kb)
Nuorten vuokratalon hakuohjeita -> verkkopohjainen haku ( www.nal.fi)
Palaute nuorisotoimistolle ja nuorisovaltuustolle
Tilanvaraushakemus (pdf  (EI diskovuoroille)
Yleisavustushakemuslomake (pdf, 17 kb)

Päivähoito, avoin päiväkoti ks. lasten päivähoito

Rakentaminen
Hakemus Vesihuoltolaitokseen liittämisestä (pdf, 84 kb)
Pääsuunnittelijan tarkastuslista rakennusluvan hakuvaiheessa
KVV-asiantuntijatarkastaja.pdf (17 kb)
Puunkaatohakemus
Sähköinen rakennus- ja toimenpidelupahakemus  (rakennus- ja toimenpideluvat sekä luvat maalämpökaivon poraamiselle)
Toimenpideilmoitus ( pdf / word )
Tyonjohtajahakemus ( pdf / word)   (Vastaava tyonjohtaja, KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja)
Ulkovärityssuunnitelma ( pdf / word )
Maalämpökaivon porausraportti ( pdf / word )
Toimenpidepyynnön/ilmiannon tekeminen (pdf)
Naapurinkuulemislomake ( pdf / word )
Vähäinen poikkeaminen (pdf )
Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä ( pdf / word )
Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus (pdf)
Ohjeita luvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle (pdf)
Rasitehakemus (pdf)
Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja (pdf)

Rakennushanketietojen ilmoituslomakkeet (RH1, RH3 sekä RH5) löydät osoitteesta
www.suomi.fi

Tapahtumat ja näyttelyt
Ilmoita tapahtuma Valkeakosken verkkosivujen tapahtumakalenteriin

Teatteri
Esitetilaus / palaute valkeakosken Kaupunginteatterille

Terveys ja sosiaalipalvelut
Kotihoidon kuljetuspalveluhakemus  (pdf, 315 kb
Omaishoidon tukihakemus (pdf, 63 kb)
Omaishoidon tukihakemus (alle 18-vuotiaat ja kehitysvammaiset)
Opiskeluterveydenhuollon kysely opiskelun aloittaneille (pdf, 378 kb)
Toimeentulotuen jatkohakemus (pdf, 136 kb) (doc, 86 kb)
Työterveyshuollon ennakkoilmoittautumiskaavake työnantajalle (pdf, 40 kb)
Vaikeavammaisen henkilökohtaisen avun hakemus
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus
Vammaispalvelu- tai tukihakemus

Tiet
Katutyöilmoitus
Yksityistien avustushakemus 2015.pdf

Tontit
Omakotitonttihakemus, ohjeita
Puunkaatohakemus

Työnhaku
Sosiaali- ja terveyskeskuksen avoin työnhaku

Valkeakoski-opisto 
Opiston tilojen vuokraus

Vesihuolto
Hakemus Vesihuoltolaitokseen liittämisestä (pdf, 84 kb)
Vedenkulutusilmoitus

Vika- ja vahinkoilmoitukset
Kaupungin kiinteistöjen vikailmoituslomake
Vahinkoilmoituslomake tekniselle keskukselle (pdf, 16 kb)
Ks. myös vikailmoitusten päivystysnumerot

Ympäristönsuojelu 
Ilmoitus karjan kuivalannan varastoimisesta lantapatterissa.pdf
Ilmoitus tilapäisesta melusta tai tärinästä.pdf
Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta.pdf
Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään.pdf

Ympäristöhallinnon sivuilta löytyvät lomakkeet esim. seuraavia ilmoituksia varten:
Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 
Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
Koeluonteinen toiminta 
Poikkeukselliset tilanteet
Ympäristölupahakemukset 
Ilmoitus rannan kunnostustyöstä

Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 22.2.2017 10:51