Lomakkeet ja asiointi

Valkeakoski  >  Kuntainfo ja hallinto  >  Sähköinen asiointi  >  Lomakkeet ja asiointi

Tälle sivulle on koottu kaupungin kanssa asiointia helpottavia lomakkeita ja linkkejä.
Lomakkeita löytyy myös valtiovarainministeriön suomi.fi Asioi verkossa osiosta

Palautetta voit lähettää myös sähköpostilla. 
Kirjaamon s-posti valkeakosken.kaupunki at.gif valkeakoski.fi.
Henkilökohtaiset s-postiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi at.gif valkeakoski.fi kts. yhteystiedot

Pdf-lomakkeet ovat vain tulostettavia (passiivisia) tai näytöllä täytettäviä.
Doc-lomakkeet ovat näytöllä täytettäviä (Word) ja tulostettavia.

Sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Mikäli lomake ei aukea:

  • Voi olla, ettei sinulla ole sen avaamiseen tarvittavaa ohjelmaa koneellasi. Päivitä tarvittaessa tietokoneesi Adobe Reader -ohjelmisto.
  • Käyttämäsi selain tai sen asetukset aiheuttavat ongelmia pdf-lomakkeen avaamisessa. Kokeile käyttää palvelua toisella selaimella.

Aloitteet ja palautteet 

Kaupungin yleinen palautelomake
Kirjasto
Kuntalaisaloite
Matkailuinfo
Nuorisotoimisto
Ruoka- ja siivouspalvelut
Teatteri
Verkkosivut

Asuminen 

Nuorten vuokratalon hakuohjeita -> verkkopohjainen haku ( www.nal.fi)

Avustukset yhdistyksille 

Ohjeet (Talousohjeen  sivu 16) (pdf, 122 kb)
Kaupunginhallitus: hakulomake (pdf)
Liikuntapalvelut: ohjeita ja hakulomakkeet (pdf)
Nuorisopalvelut: ohjeita ja hakulomakkeet (pdf)
Sivistystoimen lautakunta: säännöt (pdf, 55 kb) ja hakulomake (pdf, 378 kb)
Sosiaali- ja terveyslautakunta: avustushakulomake (pdf, 148 kb)

Elinkeinot 

Yritystonttihakemus (pdf , 20 kb)
Maaseutuelinkeinon lomakkeita (Maa- ja metsätalousministeriön lomakepalvelu)

Energia

Valkeakosken Energia Oy : 
Online käyttöraportointi
Sähkösopimus

Jätehuolto 

Kiertokapula Oy:n lomakkeet: jätehuoltoon liittyminen, asiakastietojen muutos, tyhjennyksen keskeytys, ilmoitus yhteisestä jäteastiasta ja kompostointi-ilmoitus

Jätevedet haja-asutusalueella

Huoltopäiväkirja (pdf, 45 kb)
Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus doc /  pdf

Jätevesijärjestelmän asemapiirrosmalli
Käyttö- ja huolto-ohjelomake (pdf, 26 kb)

Mallikuvat imeyttämöstä ja maasuodattamosta (pdf, 115 kb)
Ns.vanhojen kiinteistöjen selvitys jätevesijärjestelmästä doc
Jätevesiohje palstoille
Ohje suunnittelijoille

Kirjasto 

Kirjaston lomakkeet: hankintaehdotus, henkilötietojen muutos, kaukopalvelupyyntö ja palaute kirjastolle

Koulut 

Erityisruokavalio ks. lasten päivähoito 
  -  Käytössä olevat ruoka-aineet (pdf, 22 kb)
Lukion lomakkeet
Tilojen_tilapäinen vuokraaminen

Tilojen tilapäinen vuokraaminen (pdf, 1933 kb)
  koulujen varaukset ko.  koululta , liikuntatoimi myöntää saleihin vakiovuorot

Lasten päivähoito, avoin päiväkoti

Päivähoitoon, esiopetukseen ja kerhoon hakeminen
Erityisruokavalio:
  - Selvitys erityisruokavaliosta (pdf, 38 kb)
  - Käytössä olevat ruoka-aineet (pdf, 22 kb)
Päivähoitopaikan vastaanottominen  (pdf, 84 kb)  
Hoitopaikan irtisanominen (pdf, 69 kb)   
Hoitomuodon muutos(pdf, 19 kb)   
Kerhohakemus (pdf, 1018 kB) (Tenavarinne ja Muksulaakso)
Päivähoitohakemus  (pdf, 90 kb, tulostettava) 
Esioppilaan yksin kulkeminen (pdf, 22 kb, tulostettava) 
Tuloselvitys / tuntiperusteinen (pdf, 22 kb, tulostettava)
Yrittäjän tuloselvitys (pdf, 766 kb, tulostettava)

Liikunta 

Avustukset liikuntayhdistyksille, ohjeita
Liikuntatila-anomus (pdf, 25 kb), harjoitusvuorojen hakuohjeita
Koulutusavustushakemus (pdf, 29 kb)
Perusavustushakemus (pdf, 150 kb)
Liikuntatoimen ohjattuihin ryhmiin ilmoittautuminen

Matkailu 

Esitetilaus / palaute

Nuoret  (lomakkeet tulostettavia) 

Avustukset nuorisoyhdistyksille, ohjeita
Diskovuoron varauslomake (pdf, 71 kb)  sekä   Diskovuoro ohjeistus (pdf 129 kb)
Kansainvälinen nuorisovaihto (pdf, 9 kb)
Karinimen käyttövuorohakemus (pdf 62 kb) sekä Pelastussuunnitelma
Leiriavustushakemus (pdf, 24 kb)
Nuorten vuokratalon hakuohjeita -> verkkopohjainen haku ( www.nal.fi)
Palaute nuorisotoimistolle ja nuorisovaltuustolle
Tilanvaraushakemus (pdf  (EI diskovuoroille)
Yleisavustushakemuslomake (pdf, 17 kb)

Päivähoito, avoin päiväkoti ks. lasten päivähoito

Rakentaminen

Hakemus Vesihuoltolaitokseen liittämisestä (pdf, 84 kb)
Pääsuunnittelijan tarkastuslista rakennusluvan hakuvaiheessa
KVV-asiantuntijatarkastaja.pdf (17 kb)
Puunkaatohakemus
Sähköinen rakennus- ja toimenpidelupahakemus  (rakennus- ja toimenpideluvat sekä luvat maalämpökaivon poraamiselle)
Toimenpideilmoitus ( pdf / word )
Tyonjohtajahakemus ( pdf / word)   (Vastaava tyonjohtaja, KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja)
Ulkovärityssuunnitelma ( pdf / word )
Maalämpökaivon porausraportti ( pdf / word )
Toimenpidepyynnön/ilmiannon tekeminen (pdf)
Naapurinkuulemislomake ( pdf / word )
Vähäinen poikkeaminen (pdf )
Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä ( pdf / word )
Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus (pdf)
Ohjeita luvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle (pdf)
Rasitehakemus (pdf)
Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja (pdf)

Rakennushanketietojen ilmoituslomakkeet (RH1, RH3 sekä RH5) löydät osoitteesta
www.suomi.fi

Tapahtumat ja näyttelyt 

Ilmoita tapahtuma Valkeakosken verkkosivujen tapahtumakalenteriin

Teatteri 

Esitetilaus / palaute valkeakosken Kaupunginteatterille

Terveys ja sosiaalipalvelut

Kehitysvammaisten asumispalvelujen hakemus
Kotihoidon kuljetuspalveluhakemus  (pdf, 315 kb) 
Lastensuojeluilmoitus
Omaishoidon tukihakemus (pdf, 63 kb)
Omaishoidon tukihakemus (alle 18-vuotiaat ja kehitysvammaiset)
Opiskeluterveydenhuollon kysely opiskelun aloittaneille (pdf, 378 kb)
Sosiaalihuoltolain mukainen tuen arviointi
Toimeentulotuen jatkohakemus (pdf, 136 kb) (doc, 86 kb)
Työterveyshuollon ennakkoilmoittautumiskaavake työnantajalle (pdf, 40 kb)
Vaikeavammaisen henkilökohtaisen avun hakemus
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus
Vammaispalvelu- tai tukihakemus

Tiet

Katutyöilmoitus
Yksityistieavustushakemus.pdf

Tontit 

Omakotitonttihakemus, ohjeita
Puunkaatohakemus

Työnhaku

Sosiaali- ja terveyskeskuksen avoin työnhaku

Valkeakoski-opisto 

Opiston tilojen vuokraus

Vesihuolto 

Hakemus Vesihuoltolaitokseen liittämisestä (pdf, 84 kb)
Vedenkulutusilmoitus

Vika- ja vahinkoilmoitukset 

Kaupungin kiinteistöjen vikailmoituslomake
Vahinkoilmoituslomake tekniselle keskukselle (pdf, 16 kb)
Ks. myös vikailmoitusten päivystysnumerot

Ympäristönsuojelu  

Ilmoitus karjan kuivalannan varastoimisesta lantapatterissa.pdf
Ilmoitus tilapäisesta melusta tai tärinästä.pdf
Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta.pdf
Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään.pdf

Ympäristöhallinnon sivuilta löytyvät lomakkeet esim. seuraavia ilmoituksia varten:
Pilaantuneen maaperän puhdistaminen 
Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
Koeluonteinen toiminta 
Poikkeukselliset tilanteet
Ympäristölupahakemukset 
Ilmoitus rannan kunnostustyöstä

Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 21.3.2017 16:01