Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet voivat koskea esimerkiksi kaupungin palvelujen parantamista. Kuntalaisaloitteella täytyy olla merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteentekijälle.

Aloitteen voi tehdä sähköisessä palvelussa Kuntalaisaloite.fi tai lähettää kirjallisena kaupunginkansliaan.

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Asiaa voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Yhteystiedot ovat tarpeen. Tarvittaessa aloitteentekijältä voidaan pyytää lisätietoja.

Viimeistään kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä asian valmistelija ilmoittaa aloitteentekijälle arvioidun käsittelyajan ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Kaupunginkanslia, kirjaamo
Postiosoite: PL 20, Sääksmäentie 2, 37601 Valkeakoski
Sähköposti: valkeakosken.kaupunki at.gif valkeakoski.fi
Puhelin: 040 335  6103

Koska sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, viestiin ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa kuten henkilötunnusta.

Luottamushenkilöille voi lähettää sähköpostia, mikäli yhteystiedoissa on ilmoitettu sähköpostiosoite.

Linkkivinkki:
Osallistuminen päätöksentekoon (suomi.fi)


Viimeksi muokannut: Stiina Sirkiä-Rantala, 20.3.2017 11:17