Kokousajat ja päätösten nähtävilläolo

Valkeakoski  >  Kuntainfo ja hallinto  >  Päätöksenteko ja luottamuselimet  >  Kokousajat ja päätösten nähtävilläolo

Kokousajat ja päätösten nähtävillä pitäminen 2019

Kaupunginvaltuusto

Kokouspäivät: 18.2., 18.3., 15.4., 20.5., 17.6. (tilinpäätös 2018), 16.9., 14.10.,11.11. klo 12.00 (TA-käsittely) ja 9.12.2019.

Kokoukset alkavat klo 17.00 kaupungintalon valtuustosalissa, ellei toisin ilmoiteta.

Valtuuston kokoukset YouTubessa: Live-seuranta ja tallenteet

Kaupunginhallitus

Kokouspäivät: 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 18.6., 12.8.,  9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 30. – 31.10. (TA-käsittely), 18.11., 2.12. ja 16.12.2019

Kokoukset alkavat kello 16.00 ja kaupunginvaltuuston istuntopäivinä klo 18.00 tai välittömästi kaupunginvaltuuston kokouksen päätyttyä kaupungintalon hallituksen kokoushuoneessa ellei kokouskutsussa toisin ilmoiteta.

Kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on jätettävä kaupunginkansliaan viimeistään edellisenä maanantaina.

Koulutus- ja hyvinvointilautakunta

Kokouspäivät: 29.1., 19.2., 16.4.,  11.6., 20.8., 17.9., 15.10., 19.11., ja 10.12.2019

Kokoukset alkavat kello 17.00 kaupungintalon kokoushuoneessa 2 ellei toisin erikseen ilmoiteta.

Lautakunnan kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on jätettävä kasvatus- ja opetustoimistoon viimeistään edellisviikon maanantaina.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Kokouspäivät: 5.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12.2019

Kokoukset alkavat klo 17.00 kaupungintalon kokoushuoneessa 2 ellei toisin erikseen ilmoiteta.

Rakennus- ja ympäristölautakuntaan tulevien asioiden hakemukset tai vastaavat tulee toimittaa vähintään kuutta (6) viikkoa ennen kokousta kaupunkisuunnittelun toimistoon os. Sääksmäentie 2, 37600 Valkeakoski.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokouspäivät: 22.1., 19.2., 19.3., 23.4., 21.5., 19.6., 19.9., 22.10., 19.11. ja 17.12.2019

Kokoukset alkavat klo 17.00 kutsussa ilmenevässä paikassa, yleensä hoiva- ja kuntoutusyksikön kokoustilassa, Kirkkotie 8.

Yksilöhuoltojaoston kokoukset pidetään tarvittaessa lautakunnan kokouspäivinä alkaen klo 16.00 kokouskutsussa ilmenevässä paikassa.

Tarkastuslautakunta

Kokouspäivät: 15.1., 12.2., 5.3., 2.4., 14.5. ja  21.5.2019.

Tekninen lautakunta

Kokouspäivät: 23.1., 20.2., 20.3., 17.4., 22.5., 19.6., 21.8., 18.9., 23.10., 20.11. ja 11.12.2019.

Kokoukset alkavat klo 17.00 Teknisen keskuksen kokoushuoneessa ellei toisin erikseen ilmoiteta. 


Yllämainittujen toimielinten pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen / valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeinen tai valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.Sivun tietoihin tulevat muutokset ilmoitetaan kirjaamoon osoitteella sirpa.puputti at.gif valkeakoski.fi

Viimeksi muokannut: Sirpa Puputti, 19.8.2019 12:33