Kokousajat ja päätösten nähtävilläolo

Valkeakoski  >  Kuntainfo ja hallinto  >  Päätöksenteko ja luottamuselimet  >  Kokousajat ja päätösten nähtävilläolo

Kokousajat ja päätösten nähtävillä pitäminen 2018

Kaupunginvaltuusto

Kokouspäivät: 19.2., 19.3., (16.4. peruttu) , 21.5., 18.6. (tilinpäätös 2017), 17.9., 15.10., 12.11. klo 12.00 (TA-käsittely) ja 10.12.2018

Kokoukset alkavat klo 17.00 kaupungintalon valtuustosalissa ellei toisin ilmoiteta.
Valtuuston kokoukset YouTubessa: Live-seuranta ja tallenteet

Kaupunginhallitus

Kokouspäivät: 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 3.4., 9.4., 23.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 08.10., 22.10., 29.-30.10.(TA-käsittely), 19.11., 3.12. ja 17.12.2018.

Kokoukset alkavat kello 16.00 ja kaupunginvaltuuston istuntopäivinä klo 18.00 tai välittömästi kaupunginvaltuuston kokouksen päätyttyä kaupungintalon hallituksen kokoushuoneessa ellei kokouskutsussa toisin ilmoiteta.

Kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on jätettävä kaupunginkansliaan viimeistään edellisenä maanantaina.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä kaupungin kansliassa päätöstä seuraavana tiistaina klo 9-12.

Tontti-insinöörin tekemät päätökset pidetään nähtävänä keskiviikkona klo 9-12 maa- ja mittaustoimen toimistossa. 

Koulutus- ja hyvinvointilautakunta

Kokouspäivät: 11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12.2018

Kokoukset alkavat kello 17.00 kaupungintalon kokoushuoneessa 2 ellei toisin erikseen ilmoiteta.

Koulutus- ja hyvinvointikeskuksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kasvatus- ja opetustoimistossa ja rehtoreiden sekä päiväkodin johtajien päätöspöytäkirjat asianomaisen koulun tai päiväkodin toimistossa sen aukioloaikoina päätöksentekoa seuraavan viikon maanantaina.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Kokouspäivät: 6.2., 6.3., 3.4., 8.5., 5.6., 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.2018

Kokoukset alkavat klo 17.00 kaupungintalon kokoushuoneessa 2 ellei toisin erikseen ilmoiteta.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 9-12 Valkeakosken kaupungintalolla, os. Sääksmäentie 2, 37600 Valkeakoski.

Rakennus- ja ympäristölautakuntaan tulevien asioiden hakemukset tai vastaavat tulee toimittaa vähintään kuutta (6) viikkoa ennen kokousta ellei lain vuoksi asian valmistelu vaadi pidempää käsittelyaikaa kaupungin kirjaamoon tai kaupunkisuunnittelun toimistoon.

Rakennuslupahakemukset on toimitettava rakennusvalvontaan, os. Sääksmäentie 2, 37600 Valkeakoski. Rakennusvalvonta on avoinna arkisin ma - pe, klo 9-12 ja 13-15.

Päätöspöytäkirjat rakennustarkastajan tekemistä päätöksistä pidetään nähtävänä päätöksentekoa seuraavana päivänä klo 9-12

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokouspäivät: 23.1., 20.2., 20.3., 17.4., 22.5., 19.6., 11.9., 23.10., 20.11. ja 18.12.2018

Kokoukset alkavat klo 17.00 kutsussa ilmenevässä paikassa, yleensä hoiva- ja kuntoutusyksikön kokoustilassa, Kirkkotie 8.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §.ssä tarkemmin säädetään.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä päätöksen tehneen viranhaltijan toimipisteessä päätöstä seuraavan viikon tiistaina tai mikäli tuo päivä ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä.

Tarkastuslautakunta

Kokouspäivät: 3.4., 25.4., 23.5 ja 30.5.2018.

Tekninen lautakunta

Kokouspäivät: 24.1., 21.2., 14.3., (18.4. peruttu) , 23.5., 20.6., 15.8., 19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12.2018.

Kokoukset alkavat klo 17.00 teknisen keskuksen kokoushuone 1, ellei toisin erikseen ilmoiteta. 

Viranhaltijoiden tekemät päätökset nähtävänä yleisesti torstaisin klo 9-12 teknisen keskuksen kansliassa osoitteessa Teollisuustie 1.


Yllämainittujen toimielinten pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä ilmoitettuna aikana. Mikäli nähtävillä olopäivä on pyhäpäivä nähtävillä olo siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi (tai lautakunnan päättämäksi muuksi ajankohdaksi).

______________________________________________________________________

Sivun tietoihin tulevat muutokset ilmoitetaan kirjaamoon osoitteella sirpa.puputti at.gif valkeakoski.fi

Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 19.11.2018 10:57