Tekninen keskus

Valkeakoski  >  Kuntainfo ja hallinto  >  Organisaatio  >  Tekninen keskus

Teknisen keskuksen organisaatio 2017

Yhteystiedot

Hallintopalvelut
Tekninen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi
Hallintopalvelut vastaa teknisen keskuksen johto-, yleis- ja taloushallintotehtävistä, teknisen lautakunnan asioista, vahinkoasioista sekä julkisten rakennusten ja lunastusperiaatteella toteutettavien teollisuustilojen rakennuttamisesta.


Ruoka- ja siivouspalvelut
Ruokapalvelu vastaa Valkeakosken kaupungin päiväkotien, koulujen, tehostetun palveluasumisen, terveyskeskuksen, Valkeakosken sairaalan sekä kotiin vietävien aterioiden tuottamisesta. Siivouspalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, tehostetun palveluasumisen, terveyskeskuksen sekä kaupungin ja muiden julkisten rakennusten puhtaanapidosta.


Tilatoimi
Toimitilapäällikkö Jarmo Airaksinen
Tilatoimi vastaa toimialaan kuuluvan rakennuskannan ylläpidosta ja hallinnosta sekä huolehtii yhdessä keskuksen hallintopalvelujen kanssa julkisten toimitilojen rakennuttamisesta. Tilatoimi vastaa kaupungin metsäomaisuuden hoidosta sekä leikkikenttien, julkisten rakennusten piha-alueiden, liikuntapaikkojen ja matonpesupaikkojen hoidosta ja rakentamisesta.


Vesihuoltolaitos
Tekninen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi
Vesihuoltolaitos vastaa vedenhankinnasta, jakelusta, viemäröinnistä sekä jätevesien puhdistamisesta.


Yhdyskuntatekniikka
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Timo Lamminpää
Yhdyskuntatekniikka vastaa kaupungin liikenneväylien, vesihuoltoverkostojen, viheralueiden ja venepaikkojen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotehtävistä.

Viimeksi muokannut: Tarja Kilpi, 18.10.2017 9:08