Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujen johtaja Tarja Laine

Kotihoitopalvelut 

Palvelupäällikkö vs. Elina Kontiainen

Kotihoidon palvelu koostuu hoito- ja hoivatyöstä kodeissa sekä tukipalveluista, joita ovat asumis-, ateria-, kuljetus-, kylvetys-,, omaishoidontuki-, vaatehuolto- ja kauppapalvelut.

Toiminta perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jonka vastuuhoitaja tekee yhteistyössä asiakkaan, hänen omaistensa ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Vanhusten asumispalvelut 

Palvelupäällikkö Katri Nieminen

Asumispalvelut koostuvat päiväkeskustoiminnasta, tilapäisestä, tuetusta ja tehostetusta asumispalvelusta. Päiväkeskuspalvelua tuotetaan Päiväkeskus Mielikissä ja Terveysaseman päiväkeskuksessa. Asumispalvelua tuotetaan Kotikulman ja Tallikadun ryhmäkodeissa sekä hoivakoti Kanteeleessa ja Wäinämöisessä.


Ikäihmisten palvelut

Viimeksi muokannut: Soili Varonen, 16.5.2019 17:38