Terveyspalvelut

Johtava ylilääkäri vt. Arja Myllynen

Avosairaanhoito 

Johtava ylilääkäri vt. Arja Myllynen

Avosairaanhoito huolehtii sairauksien ennaltaehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta sekä seurannasta. Lääkäreillä ja hoitajilla on tätä varten sekä ajanvaraus- että päivystysaikoja.

Mielenterveyspalvelut 

Palvelupäällikkö Mika Korhonen

Mielenterveystoimisto tarjoaa neuvontaa, tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta mielenterveysongelmista kärsiville ja A-klinikka päihdeongelmissa.

Hammashuolto 

Hallintopäällikkö Soili Varonen

Hammashuolto vastaa hampaiden ja suun terveyden ennaltaehkäisystä, tarkastuksista ja hoidosta.

Terveyskeskussairaala 

Johtava ylilääkäri vt. Arja Myllynen

Akuuttiosasto
Geriatrinen osasto ja muistipoliklinikka

Kuntoutuspalvelut

Palvelupäällikkö Saija Mäkinen

Erikoissairaanhoito 

Johtava ylilääkäri vt. Arja Myllynen 


Muut linkit

Potilasasiamiespalvelut

Ikäihmisten palvelut

Viimeksi muokannut: Soili Varonen, 26.10.2018 18:19