Konsernipalvelut

Tukipalvelut

Tulosyksikköä johtaa talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff.

Hallintopalvelut
Talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff

Taloushallinto
Talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff

Taloushallinto huolehtii talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, kirjanpidosta, maksuliikenteestä, rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta.

Yksikkö tuottaa informaatiota kaupungin johdolle, päätöksentekijöille, viranomaisille ja sidosryhmille kaupunkikonsernin toiminnasta ja taloudellisesta tilasta. Ks. tilastot ja julkaisut

Yksikön tehtäviin sisältyy kaupunkikonsernin strateginen suunnittelu ja talousohjaus. Lisäksi taloustoimi valmistelee omistajaohjaukseen, asuntotuotantoon ja -lainoitukseen, riskienhallintaan sekä joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät asiat.


Henkilöstöhallinto
Henkilöstöpäällikkö Maija-Riitta Mäkitalo 

Henkilöstöpalvelut huolehtii keskitetysti kaupungille työnantajana kuuluvista palkanlaskenta- ja siihen liittyvistä oheispalvelutehtävistä sekä tuottaa, järjestää ja ylläpitää muita henkilöstöhallinnon palveluja kaupungin toimielimille ja työyksiköille. Henkilöstöpalvelut tuottaa myös informaatiota päätöksentekijöille, kaupungin palvelukeskuksille ja viranomaisille kaupungin henkilöstön määrästä ja ominaisuuksista, henkilöstökustannuksista sekä kaupungista työyhteisönä. Palveluihin kuuluu niinikään henkilöstöasioihin liittyvä ohjaus-, neuvonta- ja tiedotustoiminta.


Tietohallinto
Tietohallintojohtaja Markku Salakka

Tietohallinnon tehtävänä on kehittää, välittää, tuottaa ja ylläpitää tietotekniikkaan liittyviä palveluita.

Palvelut koostuvat mm. konsultoinnista, suunnittelusta, hankinnoista, sopimushallinnasta, projektoinnista, järjestelmäylläpidosta ja muista tukipalveluista. Tietohallinto palvelee Valkeakosken kaupunkikonsernin lisäksi Akaan kaupunkia sekä Urjalan kuntaa.

Tietohallinnon vastuualueeseen kuuluvat tietojärjestelmien lisäksi myös puhelinjärjestelmät ja puhelunvälitys sekä tulostamiseen liittyvät ratkaisut.

Palvelukeskukset vastaavat omaan toimialaansa liittyvien sovellusten käytöstä, järjestelmien soveltamisesta omaan toimintaansa sekä pääkäyttäjäpalveluista.Viimeksi muokannut: Petri Ahonen, 3.4.2019 15:17