Luonnonlaitumien Rauttunselkä

Rajausluonnos

Rauttunselän alueella korostuvat monipuoliset luonnoarvot, perinnemaisemia alue ja erityyppisiä Natura2000-verkostoon kuuluvia alueita sekä merkittäviä lintualueita.

Alueen poikki kulkeva harjujakso on geologisesti ja maisemallisesti merkittävä, ja laaja järvenselkä saarineen on maisemallisesti merkittävä.

Alueen halki kulkee maisematieksi valittu vanha 3-tie.

Vallonjärvi kuuluu Valkeakosken merkittävimpiin lintujärviin.
Metsäkansan viljelymaisemaa.

Annilanniemen syksyistä peltomaisemaa.
Rauttunselän maisemaa Kuusistonkärjen päästä nähtynä.
Maisemallisesti merkittävä Annilanniemi kuuluu sääksmäen - Tarttilan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.
Vallonjärven alue muodostuu useasta eri kasvillisuusvyöhykkeestä, joihin kuuluvat rantalehdot, saraniityt, kelluslehtisten ja uposkasvien vyöhyke sekä avovesialue järvikaislasaarekkeineen.
Luonnonmaisema ja teollinen ympäristö kohtaavat Puhdistamonniemenkärjestä avautuvassa maisemassa.
Näköala Rauttunselälle maakunnallisestiarvokkaaksi maisemanähtävyydeksi luokitellulta vanhalta 3-tieltä.
Viimeksi muokannut: Outi Kanerva, 15.2.2011 11:17