12 saaren Saarioispuoli

Rajausluonnos
Vanajaveden kapeikon muinaisten saarten ja Tarttilan-Lahisten harjun varrelle esihistorialliselta ajalta lähtien muodostunut asutus ja Tarttilan kylänraitin varrelle syntynyt tiivis kylämaisema viljelymaineen ovat luoneet Saarioispuolelle merkittävän monipuolisen kulttuurisympäristön. Suuri osa Saarioispuolta kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Sääksmäen-Tarttilan kulttuurimaisema-alueeseen.

Alueen erityisarvona on historiallisen Suur-Sääksmäen alueen vanhimpien kartanoiden, Jutikkalan, Lahisten ja Solbergan syntyminen juuri Saarioispuolelle jo keskiajalla. Ne kuuluvat siten myös koko Pirkanmaan vanhimpien kartanoiden joukkoon.

Suomen ensimmäisen erämaa-ateljeena 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa rakennettu Visavuori on rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokas.

Luontoarvoina voidaan mainita rehevät lintulalueet, arvokkaat rantalehdot sekä kallioluonto. Laiduntamiskulttuurin myötä alueella on perinnemaisemiksi luokiteltuja rantaniittyjä, hakamaita ja kallioketoja, ja se on perinnebiotoopeiltaan erityisen rikasta aluetta.


Rapolan linnavuori ja Visavuori näkyvät Saarioispuolen rannalta.
Emil Wikströmin asuin- ja ateljerakennus Visavuoressa ovat toimineet 1960-luvulta lähtien Visavuoren museosäätiön ylläpitämänä kotimuseona.
Ylätaloksi kutsuttu Visavuoren asuinrakennus. Visavuoren asuinrakennuksen veistokoristelua. Kallion huipulla, lapinraunioiden vieressä sijaitsevan huvimajan ikkunasta näkyvät Valkeakosken keskustan tehtaan piiput.
Visavuoren asuinrakennuksen kattoterassilta avautuu näkymä Rauttunselälle.
Saarioisjärvi on aiemmin ollut huomattavasti laajempi Vanajaveden lahti. Se on ulottunut järveä ympäröivien lukuisten kartanoiden puutarhojen ja viljelysmaiden reunamille asti ja etelässä lähes Linnaisiin saakka. Veden pinnan nousun tuloksena ranta-alueet ovat muuttuneet reheviksi soiksi ja avoin maisematila on vähentynyt. Nykyisin järveä yhdistää Vanajaveden kapea salmi ja Linnaisten suuntaan Oikolanjoki.
Viimeksi muokannut: Outi Kanerva, 15.2.2011 11:17