Kansallinen kaupunkipuisto

Valkeakoski  >  Kuntainfo ja hallinto  >  Julkaisut  >  Kansallinen kaupunkipuisto
Näkymä Rapolanharjulta Kuva: Laura Uimonen

Valkeakosken kaupunki toteutti vuosina 2009-2010 projektin, jossa selvitettiin mahdollisuutta saada kansallinen kaupunkipuisto Valkeakoskelle. Hankkeelle saatiin rahoitusta Euroopan unionin aluekehtiysrahastolta, ja se tuotti arvokasta aineistoa mm. selvitysraportin muodossa.

Kansallinen kaupunkipuisto on ympäristöministeriön myöntämä, Suomessa jo neljään kaupunkiin perustettu alue. Valkeakosken kansallisen kaupunkipuiston on ajateltu kattavan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäviä kohteita ja luonnonympäristöjä alkaen Mallasvedeltä läpi keskustan kanavien, jatkuen Vanajavedelle ja Sääksmäen siltojen ympäristöön.

Kansallinen kaupunkipuisto perustetaan ensisijaisesti valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön omistamille alueille. Näiden lisäksi kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan liittää myös yksityisen omistamia alueita omistajan pyynnöstä. Kansallisen kaupunkipuiston positiivisia vaikutuksia ovat matkailuvetovoiman ja rahoitusmahdollisuuksien lisääntyminen sekä arvonnousu alueella.   logot


Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 4.5.2016 9:07