Teatteriopisto | Valkeakoski-opisto
          

Teatteriopiston Pälkäneen ryhmien tutustumistunti
to 11.4.2019 klo 17.00-17.45, Pälkäneen yhteiskoulun auditoriossa, Koulutie 13.
Tutustumistunnin pitää Noora Virtanen. Tervetuloa kaikki yli 12 vuotiaat.
Lisätiedot Annina Ärölä p. 040 335 7016

Lukuvuoden_2018-2019_kurssit

Mikä on teatteriopisto?

Teatteritaiteen perusopetuksen tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen. Teatteriopiston uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2018. Teatteritaiteen opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia esittävän taiteen tekemiseen, kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Opintojen tavoitteena on oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan valitsemaan itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä teatteritaidetta. Opinnoissan oppilaat kokeilevat, harjoittelevat, soveltavat ja kehittävät ajattelun taitojaan ja heitä kannustetaan tutustumaan teatteriin historiallisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Yleisen oppimäärän opinnot luovat valmiuksia eri alojen jatko-opintoihin, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja muuttuvaan työelämään.

Opintojen rakenne

Koulussa voi opiskella varhaisiän teatterikasvatuksen, yhteisten opintojen, teemaopintojen ja valinnaisten teemaopintojen opintokokonaisuudet.

Oppilas saa teatteritaiteen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan yhteisten opintojen ja teemaopintojen kokonaisuudet. Päättötodistuksen saamiseksi suoritettavat tuntimäärät ovat teatteritaiteen yhteiset opinnot 300h ja teatteritaiteen teemaopinnot 200h.

Pääkirjasta saat lisää tarpeellista tietoa koulun toiminnasta, mm. opettajien yhteystiedot.

Lukujärjestys 2018-2019

Lukuvuoden 2018-2019 kurssit

Miten oppilaaksi päästään?

Teatteri-ilmaisun opinnot voi aloittaa 6-vuotiaana. Mukaan pääsee myös myöhemmin kouluikäisenä. Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivulla olevan ilmoittautumislinkin kautta. Toukokuussa ja elokuussa pidettävillä tutustumistunneillakin on mahdollisuus ilmoittautua ryhmiin. Pälkäneen ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu suoraan kurssille kansalaisopiston ilmoittautumiskäytännön mukaisesti.

Missä teatteriopisto toimii?

Teatteriopisto toimii Valkeakoskella opistorakennuksen kellarisalissa (Kauppilankatu 2) ja Pälkäneellä yhteiskoulun auditoriossa (Koulutie 13). Valkeakosken kaupunginteatterissa (Valkeakoskenkatu 17) pidetään valinnaisia teemaopintoja ja koulun tapahtumia.

Teatteriopiston kurssimaksu
• varhaisiän taidekasvatus   160 €/lukuvuosi
• yhteiset opinnot                   180 €/lukuvuosi
• teemaopinnot                       210 €/lukuvuosi

Lisätietoja antaa koulun vastuuopettaja Annina Ärölä, p. 040 335 7016.

Teatteriopiston facebook sivu ja instagram: @teatteri_ilmaisun_koulu