Tanssiopisto | Valkeakoski-opisto
          
Ilmoittautuminen tanssiopistoon (Valkeakoski) lukuvuodelle 2019-2020, linkki avautuu 6.5.2019

Ilmoittautuminen tanssiopistoon (Pälkäne) lukuvuodelle 2019-2020, linkki avautuu 6.5.2019

Lukuvuoden 2019-2020 opetus

Tanssiopisto

Tanssiopisto on myös facebookissa nimellä Valkeakoski-opisto Tanssiopisto

Tanssiopiston kurssimaksu
• varhaisiän taidekasvatus   160 €/lukuvuosi
• yhteiset opinnot                   180 €/lukuvuosi
• teemaopinnot                       210 €/lukuvuosi

MIKÄ ON TANSSIOPISTO?

Tanssiopisto on aloittanut toimintansa v.1981 Valkeakoskella ja lupa tanssin taiteen perusopetukseen on myönnetty v.1994.

Tanssiopistossa annetaan tanssin taiteen perusopetusta ja opetussuunnitelma  perustuu valtakunnallisiin tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Tanssin taiteen perusopetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja suunnitelmallista. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tiedot, taidot ja asenteet, jotka tukevat tanssin harrastamista ja mahdollistavat ammattiopintoihin hakeutumisen. Opetuksessa tarjotaan oppilaalle laajapohjaiset tanssitekniset valmiudet sekä pyritään saamaan oppilas kokemaan tanssi monipuolisena, kasvattavana taiteenlajina, jonka avulla hän hyväksyy itsensä sekä ryhmässä toimivat muut oppilaat. Tanssin taiteen perusopetus antaa iloa, kokemuksia ja elämyksiä, joista on hyötyä positiivisen minäkuvan muodostamisessa sekä elinikäisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

OPINTOJEN RAKENNE JA TODISTUKSET

Tanssin taiteen perusopetuksen voi aloittaa jo 3-vuotiaana, mutta mukaan voi tulla kouluikäisenäkin. Opetusta annetaan joko kerran tai useammin viikossa (luokasta ja taitotasosta riippuen).

Tanssiopistossa voi opiskella tanssin varhaisiän tanssikasvatuksen opintoja (alk. 3v.), yhteisiä opintoja sekä teema- opintoja. Oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan opinnot loppuun. Oppilas voi pyytää myös osallistumistodistuksen kesken opintojen.

MITEN OPPILAAKSI PÄÄSTÄÄN?

Keväällä on yhteinen taiteen perusopetuksen haku. Tanssiopistolla on näytetunti (touko- ja elokuussa), johon oppilaan tulee osallistua ennen opintojen aloittamista.

Lisätietoja kouluun hakemisesta antaa tanssiopiston vastuuopettaja  Sinikka  Saarela p. 0403357014,
sähköposti: sinikka.saarela (at) valkeakoski.fi

MISSÄ TANSSIOPISTO TOIMII?

Valkeakosken tanssiopiston tilat sijaitsevat tanssin omassa ”kodissa”  Myllysaaren museon 2. kerroksessa
(Kanavanranta 3) 
(karttalinkki)

Pälkäneen tanssiopiston opetus tapahtuu Pälkäneen Nuijantalolla ( Onkkaalantie  102)