Museo-opetus

Museo oppimisympäristönä

Myllysaaren museo on kulttuurihistoriallinen museo, jonka kokoelmat ja näyttelyt kertovat paikkakunnan menneisyydestä, entisajan ihmisistä ja elämänmenosta. Museon tavoitteena on opettaa lapsia tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä, opettaa ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä.

Kulttuuriperintökasvatuksen merkittävä toimintatapa on tutkiva oppiminen. Museo- ja kulttuuriympäristössä tätä menetelmää on mahdollista toteuttaa moniaistisesti, aidossa ympäristössä aitoja esineitä havainnoiden. Tarkoitus ei kuitenkaan ole opiskella esineitä, vaan esineiden takana olevaa mennyttä todellisuutta; mitä esineillä on tehty, missä sitä on käytetty ja ketkä sitä ovat käyttäneet.

Museot elävät ajan hengessä ja yhteiskunnan mukana. Tämä näkyy koululaisryhmille tarjotuissa opetuspaketeissa, joissa painotetaan paitsi tiedollisia päämääriä, myös toiminnallisuutta, luovuutta ja elämyksellisyyttä. Aidossa ympäristössä oppiminen herättää oppilaissa kysymyksiä ja motivoi usein myös niitä oppilaita, joille oppiminen luokkahuoneessa on vaikeaa. Erilainen oppimisympäristö on hyvästä, ihan vaihtelunkin vuoksi!

Museoiden opetuksellinen tehtävä perustuu elinikäiseen oppimiseen, jolloin lapsuuden positiiviset kokemukset ja elämykset museosta johdattavat kävijän museoon toivon mukaan myös aikuisiällä. Visavuoren museosäätiö haluaa tarjota lapsille ja nuorille tätä oppimisen ja oivaltamisen iloa sekä tuntemusta omasta ja yhteisestä kulttuuriperinnöstämme!

Tarjoamme koulujen käyttöön seuraavia opetuspaketteja ja koululaisopastuksia.

Viimeksi muokannut: Satu Mutonen-Nummikoski, 23.3.2017 10:27