Linkkejä, kirjallisuutta ja muita lähteitä

Valkeakoski  >  Kulttuuri ja vapaa-aika  >  Matkailu  >  Nähtävyydet  >  Rapolanharju  >  Linkkejä, kirjallisuutta ja muita lähteitä

Linkkejä muille Rapola-aiheisille sivuilleRapolanharjun muinaismuistoaluetta, Suomen esihistoriaa ja rautakautta käsittelevää kirjallisuutta ja muita lähteitä

Ailio, Julius: Rapolan muinaislinna Sääksmäellä. Julkaisussa: Aikakirja I. Toim. Jarmo Tuominen. Valkeakosken kaupungin julkaisusarja B:1. Lempäälä, 1984.

Appelgren-Kivalo Hjalmar: Suomen muinaislinnat. Helsinki 1891.

Haggrén, Georg: Valkeakosken Rapola - Talonpoikaiskylästä herraskartanoksi. Rapola-tutkimuksia I. Museovirasto. Helsinki, 2001.

Hirviluoto, Anna-Liisa: Rapola. Erään maiseman historia. Julkaisussa: Suomen museo 1986. Toim. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Vammala 1987.

Hirviluoto, Anna-Liisa& Koskinen, Katriina: Rapolan muinaislinna. 2. painos. Voipaalan taidekeskus, Valkeakoski 1993.

Jussila, Anneli: Sääksmäen kolme maisemaa Valkeakoskella. Rapola-tutkimuksia II. Museovirasto. helsinki, 2002.

Jutikkala, Eino: Sääksmäen pitäjän historia I-II. Jyväskylä, 1934.

Nissinaho, Aino: Metsän, pellon ja veden viljaa -Sääksmäen alueen elinkeinostrategiat rautakaudella. Rapola-tutkimuksia III. Museovirasto. Jyväskylä 2003.

Nurminen Hely, Sirola Simo, Kivelä Juhani, Kivelä Raili : Rapolan rintamailla, 1990.

Nurminen Hely, Sirola Simo, Kivelä Juhani, Kivelä Raili: Rapolan kuninkaan linnavuorella, 1990.

Seppälä, Sirkka-Liisa: Muinaislinna ja maisema -visuaalinen maisema-analyysi arkeologiassa esimerkkinä Rapolan muinaislinna. Rapola-tutkimuksia III. Museovirasto, Jyväskylä.

Seppälä, Sirkka-Liisa: RAPOLA -maiseman arkeologiaa. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopiston arkeologian laitos, 1996.

Seppälä, Sirkka-Liisa: Rapolan esihistoriaa. Masunni. Kirjoituksia Tampereelta ja Pirkanmaalta 3. Tampere. s. 89-108.

Voionmaa, Jouko: Sääksmäen Rapolan rautakautinen kalmisto. Julkaisussa: Aikakirja I. Toim. Jarmo Tuominen. Valkeakosken kaupungin julkaisusarja B:1.2. painos. Lempäälä, 1984.

Rapolasta on luettavissa runsaasti artikkeleita myös vuosittain ilmestyvään Sääksmäki-Seuran julkaisemassa Sääksmäki-lehdessä.

Esihistoriasta, rautakaudesta

Huurre, Matti: 9000 vuotta Suomen esihistoriaa. 5. painos. Keuruu 1995

Huurre Matti: Viljanviljelyn varhaisvaiheet ja Maatalouden alku Suomessa. Teoksessa: Suomen maatalouden historia I. Perinteisen maatalouden aika, Esihistoriasta 1870-luvulle. SKS, Jyväskylä 2003. s. 19-64.

Kivikoski, Ella: Hämeen rautakausi. Hämeen historia I. Esihistoria ja keskiaika. s. 37-173

Rautakausi Suomessa. Toim. Kati Tyystjärvi. Tiedekeskus Heurekan näyttelyjulkaisu. Keuruu 1990.

Suomen kulttuurihistoria I. Taivas ja maa. Toim. Tuomas M.S. Lehtonen ja Timo Joutsivuo. Keuruu, 2002. s. 32-75.


Muita Rapola-aiheisia lähteitä

Esihistorian ja muinaisjäännösten suurin asiantuntemus Suomessa on keskittynyt Museovirastoon , joka on kansallisen kulttuuriomaisuuden suojelu- ja tutkimuslaitos.

Museoviraston teettämiä, painettuja Rapola -esitteitä on saatavilla esimerkiksi kaupungin Matkailuinfosta, Kulttuuritoimistosta ja Voipaalan taidekeskuksesta.

Viimeksi muokannut: Hanna Parviainen, 20.3.2018 10:32