Avustukset

Yleistä

Liikuntatoimi myöntää vuosittain paikallisille rekisteröidyille liikuntayhdistyksille perusavustusta ja koulutusavustusta. Avustusta voi saada liikuntayhdistys, joka kuuluu jäsenenä johonkin sellaiseen valtakunnalliseen liikuntajärjestöön, jonka valtioneuvosto on hyväksynyt liikuntalain nojalla valtionosuuskelpoiseksi tai liikuntayhdistys, jonka toiminta sen sääntöjen mukaan on pääosin liikuntatoimintaa.

Perus- ja koulutusavustuksen lisäksi liikuntatoimi voi myöntää kohdeavustusta liikuntatoiminnan tukemiseksi. Harkinnanvaraisiin kohdeavustuksiin ovat oikeutettuja edellisten lisäksi myös muut liikuntatoimintaa harjoittavat paikalliset rekisteröidyt yhdistykset ja yleishyödylliset yhteisöt. Kohdeavustusta ei myönnetä tarkoitukseen joka sisältyy perus- tai koulutusavustuksen kriteereihin.

Avustusten jakoperusteet

Koulutus- ja hyvinvointilautakunnan 19.2.2019 vahvistama liikuntatoimen avustus- ja palkintosääntö sekä kaupunginhallituksen 28.5.2012 hyväksymä talousohje määrittelevät yksityiskohtaisemmin hakijoiden avustuskelpoisuuden ja avustusten jakoperusteet sekä avustusten hakemiseen, myöntämiseen, käytön valvontaan ja maksamiseen liittyvät asiat. 

Liikuntatoimen avustus- ja palkintosääntö (pdf, 113 kb)

Hakuajat ja lomakkeet

Perusavustus: Haku maaliskuun viimeiseen arkipäivään klo 15:00 mennessä
Koulutusavustus: Haku marraskuun viimeiseen arkipäivään klo 15:00 mennessä
Kohdeavustus: Vapaamuotoinen hakemus ilman hakuaikaa
Perusavustushakemuslomake (pdf, 29 kb)
Koulutusavustushakemuslomake (pdf, 29 kb)

Viimeksi muokannut: Jenni Nurmi, 21.2.2019 11:06