Balettikoulu | Valkeakoski-opisto
          

Ilmoittautuminen balettikouluun (Valkeakoski) lukuvuodelle 2018-2019

Ilmoittautuminen balettikouluuun (Pälkäne) lukuvuodelle 2018-2019

Lukuvuoden 2018-2019 kurssit

Balettikoulu

Balettikoulu on myös facebookissa nimellä Balettikoulu Valkeakoski.

Balettikoulun kurssimaksu
• varhaisiän taidekasvatus   160 €/lukuvuosi
• yhteiset opinnot                   180 €/lukuvuosi
• teemaopinnot                       210 €/lukuvuosi

MIKÄ ON BALETTIKOULU?

Balettikoulu on aloittanut toimintansa v.1981 Valkeakoskella ja lupa tanssin taiteen perusopetukseen on myönnetty v.1994.

Balettikoulussa annetaan tanssin taiteen perusopetusta ja opetussuunnitelma  perustuu valtakunnallisiin tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Tanssin taiteen perusopetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja suunnitelmallista. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tiedot, taidot ja asenteet, jotka tukevat tanssin harrastamista ja mahdollistavat ammattiopintoihin hakeutumisen. Opetuksessa tarjotaan oppilaalle laajapohjaiset tanssitekniset valmiudet sekä pyritään saamaan oppilas kokemaan tanssi monipuolisena, kasvattavana taiteenlajina, jonka avulla hän hyväksyy itsensä sekä ryhmässä toimivat muut oppilaat. Tanssin taiteen perusopetus antaa iloa, kokemuksia ja elämyksiä, joista on hyötyä positiivisen minäkuvan muodostamisessa sekä elinikäisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

OPINTOJEN RAKENNE JA TODISTUKSET

Tanssin taiteen perusopetuksen voi aloittaa jo 3-vuotiaana, mutta mukaan voi tulla kouluikäisenäkin. Opetusta annetaan joko kerran tai useammin viikossa (luokasta ja taitotasosta riippuen).

Balettikoulussa voi opiskella tanssin varhaisiän tanssikasvatuksen opintoja (alk. 3v.), yhteisiä opintoja sekä teema- opintoja. Oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan opinnot loppuun. Oppilas voi pyytää myös osallistumistodistuksen kesken opintojen.

MITEN OPPILAAKSI PÄÄSTÄÄN?

Keväällä on yhteinen taiteen perusopetuksen haku. Balettikoululla on näytetunti (touko- ja elokuussa), johon oppilaan tulee osallistua ennen opintojen aloittamista.

Lisätietoja kouluun hakemisesta antaa koulun vastuuopettaja  Sinikka  Saarela p. 0403357014,
sähköposti: sinikka.saarela (at) valkeakoski.fi

MISSÄ BALETTIKOULU TOIMII?

Valkeakosken balettikoulun tilat sijaitsevat tanssin omassa ”kodissa”  Myllysaaren museon 2. kerroksessa
(Kanavanranta 3) 
(karttalinkki)

Pälkäneen balettikoulun opetus tapahtuu Pälkäneen Nuijantalolla ( Onkkaalantie  102)