Balettikouluilmoittaudu tästä linkistä Valkeakoskelle

ilmoittaudu tästä linkistä Pälkäneelle

Balleriina Kuva:Ari Suomalainen


MIKÄ ON BALETTIKOULU?

Balettikoulu on aloittanut toimintansa v.1981 ja lupa tanssin taiteen perusopetukseen on myönnetty v.1994.
Balettikoulussa annetaan tanssin taiteen perusopetusta ja opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Tanssin taiteen perusopetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja suunnitelmallista. Opetuksessa tarjotaan oppilaalle laajapohjaiset tanssitekniset valmiudet sekä pyritään saamaan oppilas ymmärtämään ja kokemaan tanssi monipuolisena, kasvattavana taiteenlajina. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tiedot, taidot ja asenteet, jotka tukevat tanssin harrastamista ja mahdollistavat ammattiopintoihin hakeutumisen. Tanssin taiteen perusopetus antaa myös iloa, kokemuksia ja elämyksiä, joista on hyötyä aina aikuisuuteen asti.

OPINTOJEN RAKENNE JA TODISTUKSET
Tanssin taiteen perusopetuksen voi aloittaa jo 3-vuotiaana, mutta Tannsin riemua Kuva:Ari Suomalainen
mukaan voi tulla kouluikäisenäkin. Opetusta annetaan joko kerran tai useammin viikossa (luokasta ja taitotasosta riippuen).
Balettikoulussa voi opiskella valmentavia opintoja (3-7/8v.), perusopintoja (8-14/15v.) sekä syventäviä opintoja (15-18v.) Oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan opinnot loppuun. Oppilas voi pyytää myös osallistumistodistuksen kesken opintojen.

MITEN OPPILAAKSI PÄÄSTÄÄN?
Keväällä on yhteinen taiteen perusopetuksen haku. Balettikoululla on näytetunti (touko- ja elokuussa), johon oppilaan tulee osallistua ennen opintojen aloittamista.
Lisätietoja kouluun hakemisesta antaa koulun vastuuopettaja Sinikka Saarela

MISSÄ BALETTIKOULU TOIMII?
Valkeakosken osaston balettikoulun tilat sijaitsevat tanssin omassa ”kodissa” Myllysaaren museon 2. kerroksessa, Kanavanranta 3
Pälkäneen osaston balettikoulu toimii palvelukeskus Harjutuulessa, Onkkaalantie 170.

Balettikoulun facebook 

Lukuvuoden 2017-2018 opetus

Steppikengät liikkeelle. Kuva:Ari Suomalainen


Kuvat Ari Suomalainen

Viimeksi muokannut: Marianne Laakso, 19.9.2017 18:04