Kokoelmat

Valkeakosken keskusarkiston yleisluettelo

Yleisluettelossa on perustiedot keskusarkistossa säilytettävistä kokoelmista. (Lyhenne hm=hyllymetri)
Sääksmäen kunnan aikaisista arkistoista on erillinen yleisluettelo.

Aarre Sallisen teatterikokoelma
Aluehälytyslautakunta 2,0 hm 1976-1994
Aluesairaalan yhteistyöneuvottelukunta 0,02 hm 1979-1987
Ammattientarkastaja 0,2 hm 1924-1973
Ammattioppilaslautakunta 0,5 hm 1937--1968 
Apian Uimahalli Oy 0,1 hm 1969-1980 
Asunto-osakeyhtiöt 0,9 hm
Koivurunko 1968-1969
Koivuntallit 1967
Perheasunnot 1952-1992
Pienasunnot 1946-1992
Roukontie 8-12 1967-1969
Roineenkatu 19 1974-2006
Sointulan alue 1968-1987
Sääksmäentie 1954-1969
Valkeakoivu 1965-1969  
Asutuslautakunta 0,4 hm 1936-1971
(-> maatalouslautakunta vuodesta 1971 lähtien)

Elinkeinopoliittinen työryhmä 0,03 hm 1978
Elinkeinotoimikunta 0,03 hm 1979-1985 
Energialaitos;mikrofilmit 0,5 hm (-> Sähkölaitos)

Hallintokeskus - kaavoitustoimi
Hallitus ja valtuusto

Hankintatoimikunta 0,1 hm 1954-1963

Henkilökuntaneuvosto 0,1 hm 1978-1992
Henkilöstötoimikunta 0,2 hm 1973-1977
Hinnoittelulautakunta 0,1 hm 1935-1950
Holhouslautakunta (Valkeakoski) 10 hm 1906-1999 (1999->Yleinen edunvalvoja)
Huoltolautakunta 5 hm 1937-1953 (<-köyhäinhoitolautakunta, ->sosiaaliltk, perusturvaltk, sosiaali- ja terveyslautakunta)
Huoneenvuokralautakunta 1,2 hm 1941-1955 

Järjestysoikeus 24 hm 1930-1978
Järjestysoikeus-pormestari

Kaleva-vakuutusyhtiö 0,03 hm 1927-1928 
Kansakoulun johtokunta (Valkeakoski) 9 hm 1920-1976
Koululautakunta (Valkeakoski) 13 hm 1976-1980
Koululautakunta (Valkeakoski) 12 hm 1980-1992
Koululautakunta (Valkeakoski) 10 hm 1992-1999
Koulusuunnittelutoimikunta (Valkeakoski) 0,7 hm 1969-1976

Koulut: 
     Kansakoulut:
Haukilan kansakoulu 1,4 hm 1881-1976
Jutikkalan kansakoulu 1,2 hm S 1901-1964
Kärjenniemen kansakoulu 1,2 hm S 1957-1976
Käyrälän-Riisikkalan kansakoulu 0,3 hm S 1919-1922
Leppälän kansakoulu 1,7 hm S 1925-1976
Linnaisten kansakoulu 0,4 hm S 1933-1976
Metsäkansan kansakoulu 1,2 hm S 1872-1972
Metsä-Paavolan kansakoulu0,8 hm S 1919-1966
Naakan koulu 4,0 hm 1976-2000
     Niemen koulu 0,1hm  2000-2001
Pöyrönmaan kansakoulu 0,7 hm S 1934-1962 
Rantoon kansakoulu 0,4 hm S 1906-1970
Rauhalan kansakoulu 3 hm S 1867-1976 
Ritvalan kansakoulu 0,6 hm S 1903-1968
Roukon kansakoulu 0,4 hm  1957-1976
Roukon koulu  2,0 hm 1980-2001
Sassin kansakoulu 0,3 hm 1973-1976
Sointulan kansakoulu 0,3 hm 1974-1976 
Sorrilan kansakoulu 3,0 hm 1911-1976
Tarttilan kansakoulu 2,0 hm S 1900-1976 
Teristen kansakoulu 0,6 hm S 1923-1966
Tietolan kansakoulu 2,4 hm 1899-1976 
Vallon kansakoulu 1,2 S 1940-1976  (arkiston  yhteydessä kyläkirjaston aineistoa 1913-1948)
     Vallon koulu 1976-2006
Walkiakosken tehtaitten pikkukoulu 0,2hm 1898-1922

Kansalaiskoulu (Sääksmäki) 0,5 hm 1950-1966
Kansalaiskoulu (Valkeakoski) 5,7 hm 1931-1976
Roukon Yhteiskoulu 6,0 hm 1959-1976
Valkeakosken Yhteiskoulu 7,5 hm 1923-1976
Valkeakosken Erityiskoulu 0,7 hm 1958-1976

Kansanhuoltolautakunta 3,0 hm 1939-1954
Kauppiasyhdistys 0,1 hm 1926-1933
Kauppalanvaltuusto/Kauppalanhallitus 12 hm 1922-1987
Kaupunginvaltuusto/Kaupunginhallitus 108 hm 1963-1987
Kauppalankanslia/kaupunginkanslia 1987-
Sanomalehtileikekokoelma 1929-1964
Ystävyyskaupunkitoimikunta 4,0 hm 1985-1995
Keskusvaalilautakunta 10 hm 1922-2000
Koivurinteen päiväkotiyhdistys ry. 0,4 hm 1978-1988 (->Koivurinteen päiväkoti 1989->)
Kotitalouslautakunta 0,1 hm 1929, 1949-1970 (->Sivistystoimen lautakunta/kotitalousneuvonta-asema)
Kotitalousneuvonta-asema
Kuluttajalautakunta 0,2 hm 1979-1993
Köyhäinhoitolautakunta 4 hm 1923-1936 (->huoltolautakunta, sosiaaliltk, perusturvaltk, sosiaali- ja terveysltk))

Liikennetoimikunta 0,2 hm 1954-1975
Liikenneturvallisuustoimikunta 0,3 hm 1976-1989
Liikunta- ja nuorisolautakunta yht. 2,4 hm 1995-
Liikuntalautakunta  1986-1992
Urheilulautakunta 1929-1945
Urheilu- ja retkeilylautakunta 1946-1959 
Urheilulautakunta 1960-1985 
Vapaa-aikatoimen lautakunta 1993-1994
Lomalautakunta 0,02 hm 1974-1980
Luokitustoimikunta 0,01 hm 1980-1982

Maakiinteistöjen hoitokunta 0,3 hm 1884-1939
Maatalouslautakunta 0,2 hm 1971-1988 (<-asutuslautakunta, ->maatalous- ja lomalautakunta 2,0 hm 1989-1999)
Maatalous- ja lomalautakunta 2,0 hm 1989-1999
Mannerheimin Lastensuojeluliiton VLK-osasto 0,3 1936-1944 
Matkailulautakunta 1 hm 1960-1985 (->Matkailu Oy 1985)
Matkailu Oy 2,0 hm 1985-2002
Mälkiäisten VPK 0,02 hm 1912-1974 

Nuorisolautakunta 1,5 hm 1946--1984 

Palolautakunta 0,5 hm 1923-1988
Pelastuslautakunta 1989-1992
Pelastuslaitos 1993-2002 (->Tekninen lautakunta)
Poliisiyhdistys:osoiterekisteri 7,0 hm 1908--1989
Pyöräkosken yksityistien tiekunta 0,02 hm 1976-1982 
Pyörönmaan kylätie 0,1 hm 1922-1971

Rahatoimisto  (->taloustoimi, talous- ja konserniohjaus) yht. 205 hm 1923-2004 
Rahatoimisto/Sähkölaitos 1951-1984
Rahatoimisto/Vesijohtolaitos 1951-1984
Rahatoimisto/Perheasunnot Oy 1952-1978
Rahatoimisto/Pienasunnot Oy 1946-1980
Rahatoimisto/Teurastamo 1950-1955
Raittius- ja päihdeasiainneuvottelukunta 0,01 hm1978-1983
Raittiusseura Pyrkivä ry 0,1 hm 1898-1918
Raittiustalo Oy Pyrkivä 0,03 hm 1912-1918
Raittiuslautakunta 0,4 hm 1928-1982
Rakennuslautakunta 0,5 hm 1929-1947 (kanslia-, katu-, satama-, mittaus- ja huoneenrakennus- osastot) 
Rakennuslautakunta/rakennusvalvonta 18 hm 1978-1985 (<-Järjestysoikeus 1930-1978)
Rautunmajan hoitokunta 0,01 hm 1956-1969
Reumatoimisto (-> terveyskeskus 1978 0,2hm) 1959-1978 

Saarioispuolen VPK 0,3 hm 1900-1982
Sankaripatsastoimikunta 0,1 hm 1952--1955
Sivistystoimen neuvottelutoimikunta 0,1 hm 1977-1990
Sointulan toimintakeskuksen työryhmä 0,03 hm 1973-1974
Sosiaalilautakunta 38 hm 1954-1980 (<- huoltolautakunta, köyhäinhoitoltk ->perusturvaltk, sosiaali- ja terveyslautakunta) 
Perusturvalautakunta 1993-1996
Sosiaali- ja terveyslautakunta 1997-
A-klinikka 3,0 hm 1975-2003
Lastenvalvoja 4,5 hm 1921-1977(->Sosiaalilautakunta, perusturvaltk, sosiaali- ja terveyslautakunta)
     Oppilashuolto/Koulupsykologi 1,0 hm 1970-1997
Palmurinteen vanhainkoti 10 hm 1934-2003
Perheneuvola 2,0 hm 1994-1999

     Päivähoito:
Koivurinteen päiväkoti 1988-1991
     Koululaisten päiväkoti/perhepäivähoitajat 1979-1992
Tallinmäen päiväkoti 1990-2005
Leikkikenttätoiminta 1971-1990

Sääksmäen vanhainkoti 6,0 hm 1973-2000(Sääksmäen kunnalliskoti)
Yhteisökoti 1 hm 1984-2003
Yleinen edunvalvoja 2,0 hm 1999- (<-holhouslautakunta->sosiaali- ja terveyslautakunta)
Suojakotiyhdistys 0,2 hm 1970-1984 (->yhteisökoti)
Säteri OY:N työterveysasema 55 hm 1945-2001
Sääksmäen historiatoimikunta 0,1 hm 1972-1983

Taksoituslautakunta (Vlk) 7 hm 1924-1964
Tasa-arvotoimikunta 0,02 hm 1983-1988
Teatterit: yht. 34 hm        
Valkeakosken kaupunginteatteri Oy 1964-2000
     Valkeakosken Työväen Näyttämö 1913-1956
     Valkeakosken Työväen Teatteri 1956-1963 
Teknillinen oppilaitos 3hm 1961-1995 
Teknillinen lautakunta 4,0 hm 1969-1975
Tekninen lautakunta: yht. 50hm 1975-1999       
     Mittausosaston ikkunakortit        
     Energialaitoksen ikkunakortit    
Energialaitos 1989-1995(<- Sähkölaitos)
Kiinteistökeskus 5,5 hm 1950-2004
     Puistotoimisto 2,0 hm 1949-1998 
Sähkölaitos 1950-1988 (->Energialaitos) 
     VaToLe 1974-1979 (katso myös rakennusltk ja yleisten töiden ltk) 
Terveyskeskuksen ja Valkeakosken aluesairaalan yhteistyöneuvottelukunta 0,03 hm 1979-1987
Terveydenhoitolautakunta 5,0 hm 1923-1972
Terveyslautakunta (->.terveydenhoitoltk) 3,2 hm1972-1995 
(->Terveys- ja ympäristöltk, sosiaali- ja terveyslautakunta)
Eläinlääkäri 0,5 hm 1950-1975
Elintarvikelaboratorio 2,0 hm 1965-1992
     Kouluterveydenhuolto 3,3 hm 1934-1974
     Kunnallinen työsuojelutarkastaja 1,0 hm 1974-1988 (<-ammattientarkastaja, ->työsuojelutoimikunta)
Terveyskatsastaja 0,2 hm 1946-1962
Valvontalaboratorio 2,0 hm 1993-2000 (<-Elintarvikelaboratorio 1965-1992)
Äitiys- ja lastenneuvolat 6 hm 1945-1976
Tiedotustoimikunta 0,02 hm 1980-1988
Tielautakunta 0,4 hm 1973-1990
Tilintarkastaja 0,2 hm (kaup.kanslia) 1943-1973 
Toimistotilatoimikunta 0,03 hm 1976-1978
Tohka Säätiö 0,05 hm 1983-1989
Tuberkuloositoimikunta 0,3 hm 1933-1957
Tutkijalautakunta 0,8 hm 1923-1959 
Työsuojelutoimikunta 0,3 hm 1972-1992 (->ammattientarkastaja, kunnallinen työsuojelutarkastaja)
Työvoimalautakunta yht. 1,8 hm 1942-1957        
Työnvälitysasiamies 1923-1929        
Työttömyyslautakunta 1930-1945        
Työvelvollisuuslautakunta 1946-1956       
Työllisyyslautakunta 1957-1960 
Valkeakosken Ammattioppilaitoksen kuntainliitto 0,7 hm 1956-1959 
Valkeakosken Haka Asunnonhankinta Oy 0,3 hm 1941-1986
Valkeakosken kulttuuripäivien neuvottelukunta 0,02 hm 1955 
Valkeakosken pienoismalliarkisto 3,5 hm 1920--1950 
Valkeakosken Suomi-Puola ry 1 hm 1979-1991
Valkeakosken talonomistajain yhdistys 0,1 hm 1928-1930
Valkeakosken Tohka Säätiö Oy
Valkeakosken Tohka Säätiö Oy Apianpirtti
Vapaa-aikatoimikunta 1 hm 1954-1985 
Vapaan Huollon Keskus 0,3 hm 1939-1951 
Veikko Hakulisen Patsastoimikunta 0,4 hm 1991-1995
Vesilautakunta 1 hm 1961-1985
Väestönlaskentatoimikunta 0,4 hm 1950-1971 
Väestönsuojelulautakunta 0,3 hm 1939-1941 
Yhteistyökomitea 0,3 hm 1978-2001 
Yhteistyöneuvottelukunta 0,02 hm 1979-1987 
Yleisten töiden lautakunta 0,5 hm 1948-1968 

Viimeksi muokannut: Hanna-Kaisa Sinervo, 9.12.2016 11:51