Kaupungin perustamiskirja

Valkeakoski  >  Kulttuuri ja vapaa-aika  >  Arkisto  >  Kaupungin perustamiskirja

Tasavallan Presidentti tekee tiettäväksi:
1§ Tänään annetulla asetuksella perustetulla Valkeakosken kaupungilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin aikaisemmin perustetuilla kaupungeilla, ja tässä kaupungissa on muutoinkin sovellettava kaupungeissa voimassa olevia säännöksiä, jollei toisin ole säädetty.

2 §Valkeakosken kaupungin aloittaessa toimintansa Valkeakosken kauppalan viranomaiset, virastot ja laitokset, kauppalan järjestysoikeutta lukuun ottamatta, siirtyvät Valkeakosken kaupungin viranomaisiksi, virastoiksi ja laitoksiksi.

3§ Valkeakosken kauppalan vahvistetut kunnallissäännöt, asemakaava ja tonttijako ovat 1. päivästä tammikuuta 1963 voimassa Valkeakosken kaupungin kunnallissääntöinä, asemakaavana ja tonttijakona.

4§ Valkeakosken kauppalan 23 päivänä huhtikuuta 1948 vahvistettu vaakuna on oleva Valkeakosken kaupungin vaakunana.

5§ Valkeakosken kauppalan viranhaltijat, järjestysoikeuden puheenjohtajaa ja jäseniä lukuun ottamatta, siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 1963 Valkeakosken kaupungin vastaaviin virkoihin ja säilyttävät palkkaetunsa ja muut oikeutensa sellaisina kuin ne sanottuun päivään saakka ovat olleet voimassa Valkeakosken kauppalassa.

6§ Valkeakosken kaupunki kuuluu Tampereen eteläisen piirin kansakouluntarkastajan toimipiiriin, kunnes kaupunkiin asetetaan oma kansakouluntarkastaja.

7§ Kauppalanvaltuuston on viipymättä hyväksyttävä Valkeakosken kaupungin järjestysoikeuden ohjesääntö ja alistettava se sisäasiainministeriön vahvistettavaksi. Kauppalan järjestysoikeuden on heti julistettava Valkeakosken kaupungin järjestysoikeuden pormestarin ja neuvosmiesten virat haettaviksi, ja kauppalanvaltuuston on tehtävä ehdotus näiden virkojen täyttämisestä niin hyvissä ajoin, että järjestys- oikeus voi aloittaa toimintansa 1 päivänä tammikuuta 1963.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1962
Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen
Sisäasiainministeri Eeli Erkkilä