Voimaa vanhuuteen

Valkeakoski  >  Ikäihmisten palvelut  >  Voimaa vanhuuteen

Voimaa vanhuuteen on Ikäinstituutin koordinoima valtakunnallinen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma. Ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla.

Hankkeen tavoitteet

Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia, lievää masennusta tai kokemusta yksinäisyydestä, jotka voivat johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen.

Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti.Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja lisäämällä iäkkäille tarkoitettua 

  • liikuntaneuvontaa 
  • lihasvoima- ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa 
  • arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua

Toiminta järjestetään ottamalla käyttöön Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti Raha-automaattiyhdistyksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Tarkempaa tietoa ohjelmatyöstä Voimaa vanhuuteen sivuilta.

Voimaa vanhuuteen Valkeakoskella

Valkeakoski kuuluu valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen -hankkeen 3. kuntaryhmään (2012-2014). Valkeakoskella järjestetään useita ikäihmisille tarkoitettuja monipuolisia liikuntaryhmiä ja yksittäisiä tapahtumia. Erilaisten koulutusten kautta pyritään lisäämään ikäihmisten tietoisuutta liikkumisen tärkeydestä oman toimintakyvyn ylläpitämisessä. 

VertaisVeturit

  • ensimmäinen Vertaisveturi ryhmä koulutettiin keväällä 2013. Koulutukseen osallistui yhdistysten väkeä ja taloyhtiön edustaja, yhteensä 7 osallistujaa
  • vertaisveturikouluttajia ovat nimetyt liikunnanohjaajat sekä kuntoutuspalveluiden fysioterapeutit.
  • vertaisveturit ohjaavat liikuntaryhmiä esim. yhdistysten tilaisuuksissa.
  • uusia vertaisveturiryhmäläisiä haetaan koulutukseen

Ulkoiluystävä koulutus

  • Ulkoiluystäviä kouluttavat seurakunnan edustaja ja vanhuspalveluiden ohjaaja.
  • Koulutettavia haetaan lähestymällä kaikkia 65-vuotta täyttäneitä kirjeitse, jossa kerrotaan mahdollisuudesta osallistua vapaaehtoistyöhön. Koulutuksesta ilmoitetaan Valkeakosken Sanomissa ja netissä.

Liikuntaneuvonta
Ikäihmisten liikuntaryhmät 2018-2019

Liikuntaraati 4.3.2014

Ohjausryhmä

puheenjohtaja (kohyke)
liikuntatoimenjohtaja Timo Kukkonen
timo.kukkonen @ valkeakoski.fi
040 335 6810                                                                                       
                                                                                                                                                                                             sosiaali- ja terveystoimen koordinaattori
palvelupäällikkö Elina Kontiainen (sihteeri)
elina.kontiainen @ valkeakoski.fi
040 335 7307 
                                                                                                                                                                    liikuntatoimen koordinaattori
liikunnanohjaaja Sanna Kulmala
sanna.kulmala @ valkeakoski.fi
040 335 6805

kuntoutuspalvelujen koordinaattori
fysioterapeutti Klaus Uimonen
klaus.uimonen @ valkeakoski.fi
040 335 7313
                                                                                                                                                                liikuntayhdistyskoordinaattori
Marja Heikkinen
marja.heikkinen @ iki.fi
0400 731 763
                                                                                                                                                             potilasyhdistyskoordinaattori
Kirsti Laurila
kirlau @ suomi24.fi
040 351 9296

Viimeksi muokannut: Timo Kukkonen, 11.2.2019 13:58