Uutiset ikäihmisille

Valkeakoski  >  Ikäihmisten palvelut  >  Uutiset ikäihmisille

Ikäihmisten palvelujen toteuma-ajat 7-12/2019

02.03.2020 kello 13:57

Kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen
myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asian vireille tulosta.

Ikäihmisten kiireettömien palvelujen toteuma-ajat 7-12/2019:

Palvelutarpeen arviointi:
Asiakasohjaajan tekemä palvelutarpeen arviointi on toteutunut pääsääntöisesti
1-2 viikon kuluessa yhteydenotosta.

Omaishoidon tuki:
Omaishoidon tukea myönnetään kuukauden kuluttua hakemuksen allekirjoituspäivämäärästä.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut:
Kuljetuspalvelua myönnetään keskimäärin kuukauden kuluttua hakemuksen
allekirjoituspäivämäärästä.

Ateriapalvelu:
Ateriapalvelu järjestyy noin viikon kuluttua palvelutarpeen toteamisesta.
Kauppapalvelu:

Kauppapalvelu järjestyy noin kolmen päivän kuluttua palvelutarpeen toteamisesta.

Pyykkipalvelu:
Pyykkipalvelu järjestyy Valkeakosken Pesun toimesta noin viikon kuluttua
palvelutarpeen toteamisesta.

Päiväkeskustoiminta:
Päiväkeskuspaikka on pystytty järjestämään noin kuukauden kuluessa palvelutarpeen
toteamisesta.

Turvapuhelinpalvelu:
Turvapuhelinpalvelu järjestyy Stella Terveysteknologia Oy:n toimesta kolmen
päivän kuluttua palvelutarpeen toteamisesta.

Kotihoito:
Kotihoidon käynnit voidaan aloittaa keskimäärin kahden päivän kuluttua palvelutarpeen
toteamisesta.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen
Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikka on pystytty järjestämään viimeistään
kuukauden kuluessa palvelutarpeen toteamisen jälkeen. 

Näytä kaikki tiedotteet »