Sotaveteraanien ja -invalidien palvelut

Valkeakoski  >  Ikäihmisten palvelut  >  Sotaveteraanien ja -invalidien palvelut

Valtiokonttori myöntää vuosittain rintamaveteraanien palveluihin määrärahan, jolla kunnat järjestävät oman kuntansa rintamaveteraaneille kuntoutusta sekä kotona asumista tukevia palveluita. Näitä palveluja ovat mm. hoitajan apu kotiin, siivous-, asiointi- ja saattoapu, ikkunanpesu, ateria-, pesula- ja kuljetuspalvelu sekä kylvetys. Tavoitteena on, että määrärahat tulevat käytettyä täysimäärisesti ja veteraanien tarpeisiin vastaavina. Lisätietoja valtiokonttorinsivuilta. Kotona asumisen tukemiseen liittyen veteraanin luona tehdään palvelutarpeen arviointi. Kotikäyntien tarkoituksena on tukea veteraanien kotona selviytymistä, kartoittaa mahdollisia palvelutarpeita, tiedottaa palveluista ja avustaa tarvittaessa niiden hankkimisessa. Käynnillä käydään läpi mm. toimintakykyasioita, apuvälineiden tarvetta sekä kodin turvallisuutta. Kotikäynti on vapaaehtoinen ja maksuton. Vanhuspalveluiden asiakasohjaaja tekee kotikäynnit.

Sotainvalidien palvelut kotihoito pääsääntöisesti ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta

Palvelut ovat yli 10% sotainvalideille maksuttomia. He voivat saada ateriapalvelut myös yksityisistä ravintoloista tai lounasruokaloista, joiden kanssa on tehty ostopalvelusopimus.


Viimeksi muokannut: Anne Nyrhilä, 23.11.2018 14:46