Palveluasuminen

Asumispalvelut palvelupäällikkö Katri Nieminen p. 040 335 7604

Ikäihmisille järjestetään kaupungin omana toimintana tilapäistä palveluasumista, tuettua palveluasumista ja ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista. Tilapäisen asumisen palvelua tarjotaan ryhmäkoti  Sisussaomaishoidettaville ja muille vielä kotona asuville ikäihmisille. Tuettua palveluasumista järjestetään Kotikulman ryhmäkodissa. Ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa oleville ikäihmisille järjestetään tehostettua palveluasumista hoivakoti Hoivakoti WäinämöisessäHoivakoti Kanteleessaja Tallikadun ryhmäkodissa.

Palveluasumisen asukasvalinnat tekee sosiaali- ja terveystoimen moniammatillinen valitsijaryhmä (SAS) asiakkaalle tehdyn yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin ja laajan geriatrisen toimintakykyarvion pohjalta. 

Viimeksi muokannut: Katri Nieminen, 6.9.2019 12:33