Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen tehtävänä on mahdollistaa ikääntyvien kuntalaisten turvallinen asuminen kotona sekä tukea ikääntyvien henkilöiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja toiminta perustuu iäkkäiden tarpeisiin yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti.

Hoivan ja kotisairaanhoidon lisäksi ikäihmisten on mahdollista saada omaishoidon tuki-, ateria-, kauppa- kuljetus-, kylvetys-, vaatehuolto- sekä turvapalveluja. Päivätoimintaa järjestetään kahdessa päiväkeskuksessa, joista toinen on keskittynyt muistisairaiden päivätoimintaan ja toinen muiden asiakasryhmien kuntouttavaan päivätoimintaan.

Ikäihmisten asumispalveluja tuotetaan tuetun asumisen ryhmäkodissa(Kotikulma), tilapäisen asumisen ryhmäkodissa(Kyllikki) ja
ympärivuorokautista hoivaa tarjoavissa tehostetun palveluasumisen ryhmäkodeissa(Tallikatu, Kantele, Wäinämöinen).

Palveluista vastaava viranhaltija vanhuspalvelujen johtaja Tarja Laine puh. 040 335 7277 

Viimeksi muokannut: Tarja Laine, 13.7.2017 12:38