Uutiset

Hakuohje ja hakemus omaishoidontuen vapaan palvelusetelituottajaksi 1.1.2019-31.12.2020

12.11.2018 kello 11:35

Hakemus omaishoidon tuen vapaapäiväjärjestelyjen palvelusetelituottajaksi. Valkeakosken
kaupunki ostaa palvelusetelin avulla omaishoidon tuen vapaapäiväjärjestelyihin liittyvää
kotihoitoa. (KV 12.11.2012)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) astui voimaan 1.9.2009.
Palvelusetelin tavoitteena on mm. asiakkaan valinnanvapauden kasvattaminen. Palveluseteli
perustuu kolmeen erilliseen sopimukseen, joita ovat kunnan ja palveluntuottajan välille tehty
sopimus (päätös hyväksymisestä palveluseteliyrittäjäksi), asiakkaan ja palveluntuottajan
välille tehty sopimus (palvelusopimus) sekä asiakkaan ja kunnan välille tehty sopimus
(palvelusetelipäätös).

Tällä hakemuksella voi hakea palvelusetelipalvelun tuottajaksi. Palveluseteliä käytetään
Valkeakosken kaupungin omaishoidon tuen vapaan järjestämiseen. Palveluntuottaja ilmoittaa
kaupungille tällä hakemuksella, kuinka monta tuntia palveluntuottaja tarjoaa 100€:n
arvoisella palvelusetelillä. Palvelusetelin avulla järjestetyn palvelun aloittaminen edellyttää,
että Valkeakosken kaupungin vanhuspalvelujen johtaja on hyväksynyt palveluntuottajan
omaishoidon palvelusetelituottajaksi. Lisäksi palvelun järjestämisen aloittaminen edellyttää,
että asiakasohjaaja on laatinut asiakkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelman. Palvelupäätökseen
on kirjattu, että kyseessä on hoitajan palkkaaminen kotiin. Asiakas tilaa palvelun
Valkeakosken kaupungin hyväksymiltä palvelusetelin palveluntuottajilta. Asiakkaille
toimitetaan palvelusetelituottajista luettelo.

Omaishoitajalle, jolla on oikeus lakisääteiseen vapaaseen, myönnetään kolme (3) palveluseteliä/
kuukausi. Palveluseteleitä myönnetään 1.1.2019- 31.12.2020 välisenä aikana
kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Myönnetyt palvelusetelit on käytettävä sen vuoden aikana
kun ne on myönnetty. Palvelusetelillä omaishoitaja ostaa palveluntuottajalta palvelua
omaishoidettavan hoitoon lakisääteisen vapaansa ajaksi. Asiakkaalle annettava palveluseteli
hoitaja kotiin palvelussa on arvoltaan 100 euroa/ palveluseteli/ vuorokausi. Palveluseteli on
vaihtoehto tilanteissa, joissa omaishoitaja ei halua pitää kokonaisen vuorokauden (24 t)
pituisia lomia, vaan haluaa esim. hoitajan kotiin lyhyemmäksi ajaksi. Omaishoitaja voi tällöin
sopia lyhyemmistä vapaista asiakasohjaajan kanssa. Voi käyttää useamman palvelusetelin
kerralla tai palvelusetelin voi jakaa osiin.

Tulosta hakemus tästä 

Näytä kaikki tiedotteet »