Työpajat

 Työllistämispaja Akseli

Huhtakatu 16 ja Roineenkatu 24

Työllistämispaja Akseli tarjoaa työttömille työnhakijoille mahdollisuuden eri alojen työtehtäviin palkkatuetussa työssä, työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.Työskentely Akselissa antaa arvokasta työkokemusta ja valmentaa työelämään. Akseliin voi hakeutua työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto), monialaisen palvelun (Typ) tai kaupungin sosiaalitoimen kautta.

Työllisyyspalveluiden johtaja                                        Työhönvalmentaja
Sari Ilovuori 040 335 7206                                            Paula Mäenluoma 040 335 7075

Akseli tarjoaa palveluita yksityisille henkilöille, yrityksille ja Valkeakosken kaupungin yksiköille. Akselissa työskennellään yksilöllisen suunnitelman mukaisesti pajan eri toiminnoissa (puu- ja rakennustyö, pintakäsittely, pakkaus- ja kokoonpanotyöt, kuljetuspalvelut, laitoshuolto- ja siivouspalvelut, tekstiilityöt, kotihoidon tukipalvelut, ulkoalueiden hoitotyöt ja ryhmätoimintaa). Lisäksi kesäaikana huolehdimme Liikennepuiston aukiolosta.

Akseli on avoinna arkisin klo 8-16 ja tuolloin voi tuoda maksutta sähköelektroniikkaromua ja asioida kierrätysmyymälä TANKISSA, jonne otamme vastaan siistiä kodin irtaimistoa.Starttipaja

Apiankatu 4 (linja-autoasema toinen kerros)

Starttipaja on matalan kynnyksen paja, joka tarjoaa tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa 17-28 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämäntilanteensa selvittelemiseen ja tulevaisuuden jatkopolkujen rakentamiseen. Tärkeimpinä päämäärinä on tukea voimavara- ja ratkaisukeskeisesti nuorten työ- ja opiskeluvalmiuksia, kehittää arjenhallintataitoja, sekä tukea nuorten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Starttipajalla valmennetaan sosiaalipedagogisen ajattelun mukaisesti eli otetaan huomioon nuoren kokonaisvaltainen tilanne ja elämismaailma. Myös vaikeat asiat otetaan puheeksi ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja ja tukitoimia yhdessä nuoren sekä verkoston kanssa, joissa työskennellään tiiviisti.

Starttipajalla on kaksi erilaista valmennusta; starttivalmennus sekä koulutus- ja työelämävalmennus. Valmennukset räätälöidään nuorten tilanteista, toimintakyvystä ja tavoitteista riippuen. Starttipajalla ohjelman sisällön suunnittelu ja toteutus tapahtuu Starttipajan vuosikellon kuukausittaisten teemojen  mukaisesti. Starttipajalla voi olla enintään vuoden kuntouttavassa työtoiminnassa tai sosiaalisessa kuntoutuksessa, sopimuksesta riippuen 2-4- päivänä viikossa, 4 tuntia päivässä.

Toiminta koostuu yksilövalmennuksesta, ryhmävalmennuksesta sekä erilaisista toiminnallisista sisällöistä. Valmennukselle on ominaista yhteisöllisyys sekä nuorten osallisuus. Työote valmennuksessa on tavoitteellista, kuntouttavaa sekä vahvuuksia ja mahdollisuuksia korostavaa. Jokaiselle laaditaan yksilölliset tavoitteet. Päämäärinä ovat realististen suunnitelmien tekeminen, tavoitteiden asettaminen ja kestävien ratkaisujen löytäminen. Tavoitteita seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Starttipajalla saadaan konkreettinen ja laaja käsitys nuoren työ- ja toimintakyvystä sekä arjenhallintataidoista. Näihin tietoihin pohjautuen autamme nuorta löytämään tarvittavat tukitoimet ja jatkopolut. Starttipajalla tuetaan nuorta siirtymävaiheissa jatkopoluille.

Ota yhteyttä Starttipajalle ja sovi tapaamisaika tutustumiskäyntiä varten.

Ohjaajat Lahtinen Kaisa 040 335 7219 ja Kontkanen Annu 040 335 6831

Starttipaja Facebookissa ja Nuortenkoski-sivustolla


Voima-paja Voima-paja

Huhtakatu 16 

Voima-pajan työtoiminnassa punaisena lankana toimii ajatus työstä kaikissa sen muodoissa ja harjoitteissa. Toimintaa suunnitellaan työelämälähtöisesti yksilölliset tavoitteet huomioiden. Voima-pajan tavoitteena on lisätä asiakkaan osallisuutta, vahvistaa toimijuutta ja mahdollistaa turvallinen ympäristö työtä tekevälle.

Voima-pajan palvelut jakautuvat kolmeen erilaiseen pajaan: kädentaitoihin, alihankintaan ja työelämätaitoihin. Voimassa työskennellään erilaisissa ryhmissä, joissa asiakkaat voivat toteuttaa yksilöllisempiä tavoitteita. Työelämätaidot mm. pohtivat työelämää tukevia taitoja ja vahvistaa asiakkaan ammatillista identiteettiä. Työhönvalmennus avoimille työmarkkinoille on luonnollisena jatkumona Voiman palveluissa.

Voima-paja toimii työllisyyspalvelujen alaisuudessa ja asiakkaat ohjautuvat Voima-pajalle erityishuoltopäätöksellä vammaispalvelujen palveluohjauksesta. Toiminta perustuu osallisuuden tukemiseen ja/tai sen edistämiseen. Sitä kehitetään voimakkaasti ja asiakaslähtöisesti kohti monipuolisempia vaihtoehtoja.

Ohjaajat Tynskä Kristiina ja Ojala Anne p. 040 335 7316 
Ohjaaja Kortelainen Eero p. 040 335 7318
Työhönvalmentaja Nappa Elisa p. 040 335 7407Viimeksi muokannut: Sari Ilovuori, 17.4.2019 10:08