Elinkeinojen kehittämisohjelma

Valkeakoski  >  Elinkeinot, yrittäminen ja työ  >  Elinkeinojen kehittämisohjelma

Kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo muutoksia kuntien palvelujen järjestämisvelvoitteeseen ja itse kuntarakenteeseen. Samalla valtakunnantasollakin havaitut ongelmat, kuten korkealla tasolla pysyttelevä työttömyys, väestön ikääntyminen ja globalisaation myötä kiristyvä yritysten välinen kilpailu, tuovat haasteita kuntatasolle. On myös uudelleen arvioitava julkista sektoria palvelujen tuottajana ja annettava tilaa markkinaehtoiselle palvelutuotannolle.

Valkeakoskella teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on ollut valtakunnan kärkiluokkaa, eli lähes 50 % koko BKT-kertymästä. Rakennemuutoksen seurauksena suuret teollisuuden työnantajat eivät kuitenkaan enää investointienkaan yhteydessä lisää työvoimaansa. Toisaalta yksityisten ja julkisten palveluiden kasvu on ollut voimakasta ja uusia yrityksiä on perustettu kaupunkiin vilkkaasti. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä on tullut uusia työntekijöitä työllistävä elinkeinolohko ja kaupungin väestömäärä kasvaa.

Valkeakosken kaupungin elinkeinopalvelujen tuottajana toimii kaupungin elinkeinopalvelut-yksikkö.

Valkeakosken elinkeinotiimi

Kaupungissa toimii elinkeinotiimi, jonka tarkoituksena on edistää elinkeinoelämän ja kaupungin välistä yhteistyötä. Elinkeinotiimiin nimeävät vuosittain jäseniä: Valkeakosken yrittäjät, Valkeakosken naisyrittäjät, Valkeakosken käsi- ja pienteollisuusyhdistys, Valkeakosken kauppakamariosasto, Valkeakosken ammattiopisto. Kaupunkia edustavat kaupunginjohtaja (puheenjohtaja), kaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeinojohtaja, kaavoituspäällikkö, markkinointipäällikkö sekä yritysasiamies.

Elinkeinotiimi kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee kaupungissa meneillään olevia elinkeinoihin liittyviä asioita. Tiimin kautta eri elinkeinoja edustavat yhdistykset voivat tehdä esityksiä kaupungille elinkeino-olojen ja -toiminnan parantamiseksi. Elinkeinotiimi tekee vuosittain esityksen kaupunginvaltuustolle elinkeino-ohjelman päivityksestä ja raportoi ohjelman tuloksista. 

Valkeakosken elinkeino-ohjelma 2019 (pdf, 722 kb)


Elinkeinotiimin jäsenet ovat v. 2019:

Jukka Varonen, puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, Valkeakosken kaupunki
jukka.varonen at.gif valkeakoski.fi, 040 335 6000

Raimo Alarova, rehtori, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
raimo.alarova at.gif vsky.fi, 0400 800 972

Pasi Heusala, Valkeakosken Käsi- ja Pienteollisuusyhdistys ry

Pekka Järvinen, kaupunginhallituksen pj, Valkeakosken kaupunki
pekka.jarvinen at.gif valkeakoski.fi, 040 335 6803

Erkki Kuivajärvi, Valkeakosken Kauppakamariosasto                                                                

Alf Lindström, kaavoituspäällikkö, Valkeakosken kaupunki
alf.lindström  at.gif valkeakoski.fi, 040 335 6045

Terttu Tuominen, Valkeakosken Yrittäjänaiset ry

Minna Tuhkanen, Valkeakosken Yrittäjät ry

Sara Tuomola, elinkeinojohtaja, Valkeakosken kaupunki 
sara.tuomola at.gif valkeakoski.fi, 040 335 6095

Petri Ahonen, markkinointipäällikkö, Valkeakosken kaupunki
petri.ahonen@valkeakoski.fi, 040 335 6511

Vesa Varho, sihteeri, yritysasiamies, Valkeakosken kaupunki
vesa.varho at.gif valkeakoski.fi, 040 335 6090

Viimeksi muokannut: Sara Tuomola, 11.2.2019 12:02