Ympäristönsuojelun lait, määräykset ja ohjeet

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Ympäristönsuojelu  >  Ympäristönsuojelun lait, määräykset ja ohjeet

Tälle sivulle on koottu keskeinen ympäristöasioita koskeva lainsäädäntö. Näiden lisäksi eri tehtävissä sovelletaan erilaisia erityislakeja, asetuksia ja päätöksiä.

www.finlex.fi  Valtion säädöstietopankki

Lait, asetukset ja määräykset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
        Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)  

Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 
                   Ns. hajajätevesiasetus (157/2017)
                   Ns. nitraattiasetus (1250/2014, 1261/2015)

Jätelaki (646/2011)
          Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

Jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset 1.9.2015 alkaen


Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
         Luonnonsuojeluasetus (160/1997)

Vesilaki (587/2011)

Vesihuoltolaki (119/2001)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
          Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)

Maastoliikennelaki (1710/1995)

Vesiliikennelaki (463/1996)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Maa-aineslaki (555/1981)
          Maa-ainesasetus (926/2005)

Ulkoilulaki (606/1973)

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986)

Ohjeet

Hevostalliohje  Pirkanmaan kuntien yhteistyössä valmistunut ohje

Viimeksi muokannut: Salla Syrjänen, 16.10.2017 11:47