Vesihuolto vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Ympäristönsuojelu  >  Vesihuolto vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolaitoksen (kunnan vesihuoltolaitos tai vesiosuuskunta, vesihuoltoyhtymä) vahvistetulla toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukainen velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoihin niin taajamissa kuin haja-asutusalueillakin.

Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta (Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto), joka on vesihuoltolain mukainen valvontaviranomainen. Vapautuksen kriteereistä on säädetty vesihuoltolain 11 §:ssä. Vapautukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Ennen vapautushakemuksen käsittelyä pyydetään lausunto kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja annetaan toiminta-alueen vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tilaisuus tulla kuulluksi.

Vapautushakemus löytyy sähköisen asioinnin lomakkeista.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelu neuvoo vesihuoltoon liittyvissä ELY-keskuksen tehtävissä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolakiopas

Vesiosuuskunnan ABC

Ohje vapautushakemuksen täyttämiseen

Viimeksi muokannut: Salla Syrjänen, 23.11.2015 15:25