Meluntorjunta

Melu on ääntä, joka koetaan epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on haitallista hyvinvoinnille tai terveydelle vahingollista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on turvata terveellinen ja viihtyisä ympäristö sekä edistää meluntorjuntaa. Meluntorjunta on haastavaa, sillä melun kokeminen on hyvin subjektiivistä. Äänen häiritsevyys riippuu äänen ominaisuuksien lisäksi altistuksen kestosta, altistuspaikasta, kuulijan mielentilasta ja siitä mitä kuulija on tekemässä.

Meluilmoitus

Haitallista melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen varaisia toimintoja on mm. rakennus- ja purkutyöt sekä yleisötilaisuudet (musiikki- ja urheilutapahtumat). Meluilmoitusta ei kuitenkaan edellytetä tekemään yksityistalouteen liittyvästä toiminnasta. Tarkemmat määritelmät meluilmoitusta edellyttävistä toiminnoista löytyy Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Vaikka ilmoitusta ei edellytettäisikään, tulee tilapäisestä häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tiedottaa vaikutusalueella oleville naapureille. Tiedotteessa pitää ilmetä haittaa aiheuttavan työn laatu ja kesto sekä yhteyshenkilön yhteystiedot.

Meluilmoituslomake löytyy sähköisen asioinnin sivulta.

Viimeksi muokannut: Päivi Mäkelä, 11.3.2016 11:02