Maatalouden ympäristönsuojelu

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Ympäristönsuojelu  >  Maatalouden ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo mm. ns. nitraattiasetuksen (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhatataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014) noudattamista.

Ympäristönsuojelun ilmoituslomakkeet löytyvät sähköisen asioinnin sivuilta.

Ympäristöhallinnon maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet

Linkkejä

Nitraattiasetus ja sen tulkinta

Kysymyksiä ja vastauksia ns. nitraattiasetukseen liittyen, Ympäristöministeriö 30.10.2015

Farmarisäiliöopas 2015 Pirkanmaan pelastuslaitoksen opas polttonesteiden varastointiin maatiloilla

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (Ympäristöhallinnon ohje) 2010

Hevostalliohje, 2017

Lannoitevalmisteet, Evira


aasi.jpg : 124 kB