Neljännesvuosiyhteenveto

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Ympäristönsuojelu  >  Ilmansuojelu  >  Neljännesvuosiyhteenveto

Loka-Joulukuu 2015


Valkeakosken kaupungin ilmanlaatua on mitattu terveyskeskuksella (SO2, NO2 ja säähavainnot) ja tekonurmella (PM10). Ilmanlaadun mittaus lopetettiin 31.12.2015.

Hengitettävien hiukkasten PM10 toiseksi suurin vuorokausiarvo tekonurmikentän mittauspisteessä vaihteli neljännesvuosijaksolla välillä 10,7-31,4 µg/m3. PM10:n raja-arvo 50 µg/m3 ylittyi yhtenä päivänä (28.12.). Ylitys oli vuoden yhdeksäs. Raja-arvotason ylityksiä sallitaan 35 kertaa kalenterivuodessa.

Rikkidioksidin SO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 1-2 % ohjearvosta (250 µg/m3). Vuorokausikeskiarvojen toiseksi suurimmat arvo olivat 2-3 % ohjearvosta (80 µg/m3). Ohjearvot eivät ylittyneet.

Typpidioksidin NO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 14-35 % ohjearvosta 150 µg/m3 sekä vuorokausiarvot 27-37 % ohjearvosta 70 µg/m3. Ohjearvot eivät ylittyneet.

Keskilämpötilat olivat lokakuussa 5,3, marraskuussa 4,0 ja joulukuussa 1,8 °C. Vallitsevana tuulensuuntana oli lokakuussa (32 %) lounas, marraskuussa (24 %) etelä ja joulukuussa (45 %) lounas.

Ilmanlaatuindeksin mukaan ilmanlaatu neljännesvuosijaksolla oli hyvää 59 % päivistä. Ilmanlaadultaan tyydyttäviä päiviä oli 25 ja välttäviä 4.

Loka-joulukuun raportti kokonaisuudessaan


Heinä-Syyskuu 2015

Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla heinä-syyskuu:

Valkeakosken kaupungin ilmanlaatua mitataan terveyskeskuksella (SO2, NO2 ja säähavainnot) ja tekonurmella (PM10). Hengitettävien hiukkasten PM10 toiseksi suurin vuorokausiarvo tekonurmikentän mittauspisteessä vaihteli välillä 10,6-16,8 µg/m3. PM10:n raja-arvon 50 µg/m3
ylityksiä ei ollut yhtään.
Raja-arvotason ylityksiä sallitaan 35 kertaa kalenterivuodessa. Rikkidioksidin SO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 1-3 % ohjearvosta (250 µg/m3). Vuorokausikeskiarvojen toiseksi suurimmat arvo olivat 3-4 % ohjearvosta (80 µg/m3).  Ohjearvot eivät ylittyneet.
Typpidioksidin NO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat heinäkuussa 15 % ja syyskuussa 23 % ohjearvosta 150 µg/m3 sekä vuorokausiarvot heinäkuussa 12 % ja syyskuussa 20 % ohjearvosta 70 µg/m3. Ohjearvot eivät ylittyneet. Elokuun typpioksidin mittaustuloksia ei saatu laiterikon vuoksi. Laiterikko oli 29.7.-26.8.2015.
Keskilämpötilat olivat heinäkuussa 16,1, elokuussa 17,2 ja syyskuussa 12,4 °C.
Vallitsevana tuulensuuntana oli heinäkuussa (21 %) lounas, elokuussa (32 %) lounas ja syyskuussa (21 %) kaakko. Ilmanlaatuindeksin mukaan ilmanlaatu neljännesvuosijaksolla oli pääosin hyvää (73 % päivistä). Ilmanlaadultaan tyydyttäviä päiviä oli 25.

Heinä-syyskuu raportti kokonaisuudessaan


Huhti-Kesäkuu 2015

Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla huhti-kesäkuu:
Valkeakosken kaupungin ilmanlaatua mitataan terveyskeskuksella (SO2, NO2 ja
säähavainnot) ja tekonurmella (PM10).
Hengitettävien hiukkasten PM10 toiseksi suurin vuorokausiarvo tekonurmikentän
mittauspisteessä vaihteli välillä 13,0-22,1 μg/m3. PM10:n raja-arvon 50 μg/m3 ylityksiä
ei ollut yhtään. Raja-arvotason ylityksiä sallitaan 35 kertaa kalenterivuodessa.
Rikkidioksidin SO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat kaikkina
kuukausina 1 % ohjearvosta (250 μg/m3). Vuorokausikeskiarvojen toiseksi suurimmat
arvo olivat 2-3 % ohjearvosta (80 μg/m3). Ohjearvot eivät ylittyneet.
Typpidioksidin NO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 18-25 %
ohjearvosta 150 μg/m3 ja vuorokausiarvot 14-24 % ohjearvosta 70 μg/m3. Ohjearvot
eivät ylittyneet.
Keskilämpötilat olivat huhtikuussa 4,9, toukokuussa 9,7 ja kesäkuussa 13,1 °C.
Vallitsevana tuulensuuntana oli huhtikuussa (28 %) länsi, toukokuussa (25 %) etelä ja
kesäkuussa (28 %) lounas.
Ilmanlaatuindeksin mukaan ilmanlaatu neljännesvuosijaksolla oli 66 % päivistä hyvää.
Ilmanlaadultaan tyydyttäviä päiviä oli 30 ja välttäviä päiviä yksi

Huhti-kesäkuun  raportti kokonaisuudessaan

Tammi-Maaliskuu 2015

Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla tammi-maaliskuu:
Valkeakosken kaupungin ilmanlaatua mitataan terveyskeskuksella (SO2, NO2 ja
säähavainnot) ja tekonurmella (PM10).

Hengitettävien hiukkasten PM10 toiseksi suurin vuorokausiarvo tekonurmikentän
mittauspisteessä vaihteli välillä 11,3-132,2 μg/m3. PM10:n raja-arvo 50 μg/m3 ylittyi
kahdeksan kertaa (11.-18.3.) ollen korkeimmillaan 146,4 μg/m3. Raja-arvotason
ylityksiä sallitaan 35 kertaa kalenterivuodessa.

Rikkidioksidin SO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 1-2 %
ohjearvosta (250 μg/m3). Vuorokausikeskiarvojen toiseksi suurimmat arvo olivat 3-5 %
ohjearvosta (80 μg/m3). Ohjearvot eivät ylittyneet.

Typpidioksidin NO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 28-34 %
ohjearvosta 150 μg/m3 ja vuorokausiarvot 24-35 % ohjearvosta 70 μg/m3. Ohjearvot
eivät ylittyneet.

Keskilämpötilat olivat tammikuussa -3,0, helmikuussa -0,7 ja maaliskuussa 1,4 °C.
Vallitsevana tuulensuuntana oli tammikuussa (28 %), helmikuussa (30 %) ja
maaliskuussa (20 %) etelä.

Ilmanlaatuindeksin mukaan ilmanlaatu neljännesvuosijaksolla oli 50 % päivistä hyvää.
Ilmanlaadultaan tyydyttäviä päiviä oli 32 ja välttäviä päiviä 4. PM10:n vuoksi
maaliskuussa oli ilmanlaatuindeksin mukaan 2 huonoa päivää ja 7 erittäin huonoa
päivää.

Tammi-maaliskuun raportti kokonaisuudessaan.Loka-Joulukuu 2014

Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla loka-joulukuu:


Valkeakosken kaupungin ilmanlaatua mitataan terveyskeskuksella (SO2, NO2 ja
säähavainnot) ja tekonurmella (PM10).


Hengitettävien hiukkasten PM10 toiseksi suurin vuorokausiarvo tekonurmikentän
mittauspisteessä vaihteli välillä 17,3-29,2 μg/m3. Ohjearvo (70 μg/m3) ja PM10:n rajaarvo
50 μg/m3 ei ylittynyt kertaakaan. Raja-arvotason ylityksiä sallitaan 35 kertaa
kalenterivuodessa.


Rikkidioksidin SO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 1-3 %
ohjearvosta (250 μg/m3). Vuorokausikeskiarvojen toiseksi suurimmat arvo olivat 3-9 %
ohjearvosta (80 μg/m3). Ohjearvot eivät ylittyneet.


Typpidioksidin NO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 13-25 %
ohjearvosta 150 μg/m3 ja vuorokausiarvot 23-31 % ohjearvosta 70 μg/m3. Ohjearvot
eivät ylittyneet.


Keskilämpötilat olivat lokakuussa 5,8, marraskuussa 1,8 ja joulukuussa -1,6 °C.
Vallitsevat tuulensuunnat olivat lokakuussa idästä (25 %), marraskuussa kaakosta (25
%) ja joulukuussa lounaasta (30 %).


Ilmanlaatuindeksin mukaan ilmanlaatu neljännesvuosijaksolla oli pääosin hyvää. Noin
70 % neljännesvuosijakson päivistä, eli 64 päivänä, ilmanlaatu oli hyvä. Ilmanlaadultaan
tyydyttäviä päiviä oli 29 ja välttäviä päiviä yksi.

Neljännesvuosiraportti kokonaisuudessaan täältä

Heinä-Syyskuu 2014

Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla:

Valkeakosken kaupungin ilmanlaatua mitataan terveyskeskuksella (SO2, NO2 ja säähavainnot) ja tekonurmella (PM10). Hengitettävien hiukkasten PM10 toiseksi suurin vuorokausiarvo tekonurmikentän mittauspisteessä vaihteli välillä 21,7 - 30,3 mg/m3. Ohjearvo (70 mg/m3) ja PM10:n raja-arvo 50 mg/m3 ei ylittynyt kertaakaan. Raja-arvotason ylityksiä sallitaan 35 kertaa kalenterivuodessa.

Rikkidioksidin SO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 4-7 % ohjearvosta (250 mg/m3). Vuorokausikeskiarvojen toiseksi suurimmat arvo olivat 2-7 % ohjearvosta (80 mg/m3). Ohjearvot eivät ylittyneet.

Typpidioksidin NO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 11-23 % ohjearvosta 150 mg/m3 ja vuorokausiarvot 12-21 % ohjearvosta 70 mg/m3. Ohjearvot eivät ylittyneet.

Keskilämpötilat olivat heinäkuussa 20,5, elokuussa 17,2 ja syyskuussa 12,1 °C. Vallitsevat tuulensuunnat olivat heinäkuussa ja elokuussa koillisesta (23 %) sekä syyskuussa lounaasta (27 %). Ilmanlaatuindeksin mukaan ilmanlaatu neljännesvuosijaksolla oli kahtena päivänä välttävää ja 35 päivänä tyydyttävää. Lähes 60 % neljännesvuosijakson päivistä oli ilmanlaadultaan hyvää (55 päivää).

Neljännesvuosiraportti kokonaisuudessaan täällä

Huhti-Kesäkuu 2014

Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla:


Valkeakosken kaupungin ilmanlaatua mitataan terveyskeskuksella (SO2, NO2 ja
säähavainnot) ja tekonurmella (PM10).
Hengitettävien hiukkasten PM10 toiseksi suurin vuorokausiarvo tekonurmikentän
mittauspisteessä vaihteli välillä 21,7 - 30,3 μg/m3. Ohjearvo (70 μg/m3) ja PM10:n rajaarvo
50 μg/m3 ei ylittynyt kertaakaan. Raja-arvotason ylityksiä sallitaan 35 kertaa
kalenterivuodessa.
Rikkidioksidin SO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 2 % ohjearvosta
(250 μg/m3). Vuorokausikeskiarvojen toiseksi suurimmat arvo olivat 3 % ohjearvosta
(80 μg/m3). Ohjearvot eivät ylittyneet.
Typpidioksidin NO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 9 - 22 %
ohjearvosta 150 μg/m3 ja vuorokausiarvot 9 - 15 % ohjearvosta 70 μg/m3. Ohjearvot
eivät ylittyneet.
Keskilämpötilat olivat huhtikuussa 4,3, toukokuussa 10,9 ja kesäkuussa 13,3 °C.
Vallitsevat tuulensuunnat olivat huhtikuussa lännestä (26 %), toukokuussa pohjoisesta
(22 %) ja kesäkuussa pohjoisesta (22 %).
Ilmanlaatuindeksin mukaan ilmanlaatu neljännesvuosijaksolla oli yli puolet ajasta hyvää
(49 päivää) ja muuten tyydyttävää (42 päivää).

Raportti kokonaisuudessaan täältä

Tammi-Maaliskuu 2014

Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla:

Valkeakosken kaupungin ilmanlaatua mitataan terveyskeskuksella (SO2, NO2 ja
säähavainnot) ja tekonurmella (PM10).
Hengitettävien hiukkasten PM10 toiseksi suurin vuorokausiarvo tekonurmikentän
mittauspisteessä vaihteli välillä 18,5 - 73,5 μg/m3.
Ohjearvo (70 μg/m3) ylittyi maaliskuussa kaksi kertaa. PM10:n raja-arvo 50 μg/m3 ylittyi neljänä päivänä (maaliskuun 17., 26., 27. ja 31.), ollen korkeimmillaan 74,3 μg/m3 (27.3.).
Raja-arvotason ylityksiä sallitaan 35 kertaa kalenterivuodessa.
Rikkidioksidin SO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 1 - 2 %
ohjearvosta (250 μg/m3).
Vuorokausikeskiarvojen toiseksi suurimmat arvo olivat 3- 4 % ohjearvosta (80 μg/m3). Ohjearvot eivät ylittyneet.
Typpidioksidin NO2 tuntiarvot terveyskeskuksen mittauspisteessä olivat 16 - 33 %
ohjearvosta 150 μg/m3 ja vuorokausiarvot 21 - 37 % ohjearvosta 70 μg/m3. Ohjearvot
eivät ylittyneet.
Keskilämpötilat olivat tammikuussa -8,6, helmikuussa -0,2 ja maaliskuussa 1,5 °C.
Vallitsevat tuulensuunnat olivat tammikuussa koillisesta (25 %), helmikuussa etelästä
(20 %) ja maaliskuussa lounaasta (21 %).
Ilmanlaatuindeksin mukaan ilmanlaatu neljännesvuosijaksolla oli kahtena päivänä
erittäin huonoa ja kolmena päivänä huonoa, johtuen PM10-pitoisuudesta. Tyydyttävää
ilmanlaatu oli 31 päivänä ja muuten hyvää.

raportti kokonaisuudessaan
Viimeksi muokannut: Erna Sundström, 18.1.2016 11:57