Uutiset (Asuminen ja ympäristö)

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Uutiset (Asuminen ja ympäristö)

Valkeakoski matkalla kohti vaikuttavampia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumisessa

18.02.2019 kello 10:30

Pariisissa sovittiin 12.12.2015 uudesta, kattavasta ja oikeudellisesti sitovasta ilmastosopimuksesta. Sopimuksen myötä ensimmäistä kertaa lähes kaikki maailman maat ovat kertoneet olevansa valmiina toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Suomen päästövähennystavoite taakanjakosektorilla on EU:n komission heinäkuussa 2016 antaman ehdotuksen mukaan 39 prosentin vähennys vuonna 2030 vuoteen 2005 verrattuna.

Valkeakoski on sitoutunut kuntien energiatehokkuussopimukseen, joka on tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja energian tehokasta käyttöä Suomessa. Valtio tukee uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon liittyviä energiatehokkuusinvestointeja. Sopimuksella pyritään uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen. Kaupunki raportoi vuosittain edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista sekä muista liittyvien toimien toteutumisesta energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään.

Valkeakoski tavoittelee maankäytön suunnittelulla puolestaan sitä, että yhdyskuntarakenne pidetään tiiviinä ja toimivana. Tämä on vaikutuksiltaan ylivoimaisesti merkittävin ilmastoasia. Sillä säästetään infran rakentamisessa ja vähennetään henkilöautoliikennettä.

Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä. Käynnistämme Valkeakosken kaupungissa ilmasto-ohjelman laadinnan. Tarvitsemme kokonaisvaltaisemman otteen toimenpiteiden edistämiseksi. Mikäli muut Etelä-Pirkanmaan kunnat ovat hankkeesta kiinnostuneita, voisi ilmasto-ohjelman laatia koko seutua koskevaksi.

Samanaikaisesti olemme valmistelemassa osallistumisia erillisiin ilmastonmuutosta hillitsevään hankkeisiin Suomen kasvukäytäväverkostossa. Tarkemmin näistä hankkeista kerromme myöhemmin.

Jukka Varonen
kaupunginjohtaja

 

Näytä kaikki tiedotteet »