Uudistuva Kanavanranta!

Miltä Yhteistalon, Ystävyydentalon ja linja-autoaseman seutu näyttää tulevaisuudessa?

Valkeakosken kaupunki lähtee kehittämään kaupungin keskustan eteläistä osaa yhteistyössä alueen toimijoiden ja kiinteistönomistajien kanssa. Kehitettävää aluetta rajaavat kanava, Sääksmäentie, Mallasvedenkatu ja Kangaskatu.

Aiheesta järjestettiin kysely, jolla kartoitettiin ajatuksia alueen nykytilasta ja kehittämisestä. Kyselyn avulla saatiin arvokasta tietoa alueen kehittämistä varten. Osallistumalla kyselyyn oli mahdollista päästä mukaan Kanavanrannan kehittämisraatiin, jonka tehtävänä on arvioida laadittuja kehittämissuunnitelmia, tuoma mukaan kuntalaisten näkökulmia ja antaa evästystä jatkotyöhön.  Kehittämisraatiin valitaan enintään 15 henkilöä ja raati kokoontuu vuoden 2017 aikana noin 2-3 kertaa.

Uudistuvasta Kanavanrannasta järjestettiin myös Instagram -kuvahaaste. Haasteessa sai kuvien avulla kertoa, mikä alueella on kaunista ja mikä ei, mikä paikka on viihtyisä ja mikä ei. 

Kyselyn ja kuvahaasteen tulokset on koottu näyttelyksi, joka oli nähtävillä kirjaston ala-aulassa maaliskuussa 2017.

Kyselyn, kehittämisraadin ja eri toimijoiden kesken pidettyjen palaverien perusteella alueelle on laadittu maankäyttöluonnos . Luonnoksesta järjestettiin kysely marraskuussa 2017. 
Maankäyttöluonnosta esiteltiin ostoskeskus Koskikarassa perjantaina 3.11.2017. 

Maankäyttöluonnoksen kyselyn tulokset ovat nähtävillä kirjastossa 1.-23.2.2018.

Lisätietoja antaa kaupunkisuunnittelu, p. 040 335 6043 tai tontti-insinööri Jani Kiiskilä, p. 040 335 6501.

Viimeksi muokannut: Outi Kanerva, 15.5.2019 9:11