Sassin omakotitontit

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Tontit  >  Sassin omakotitontit

Sassi sijaitsee kaupunkirakenteen eteläreunalla noin 2,5 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. Asuntoalueen rakennuskanta koostuu pääosin 1950 - 1960 -luvuilla rakennetuista omakoti- ja kerrostaloista. Mielikintien alue on pääosin jo rakentunutta omakotialuetta.

 Tontti nro

 Osoite

 P-ala m 2

Kerr. luku

Rak. oikeus m 2

eur/m 2

Tontin hinta

12-73-19 Mielikintie 7 1106 ½ k I 276 20,10 22 230,60

Tontin vuokra on noin 5% tontin myyntihinnasta.

Vapaat tontit kartalla (interaktiivinen kartta) 
Karttatasot valikosta voi valita haluamansa karttapohjan, esim. ajantasa-asemakaavan tai ortokuvan. Karttaa voi siirtää "raahamalla" tai panorointinuolia käyttäen. Mittakaavatasoa voi vaihtaa hiiren rullalla tai painelemalla + ja - merkkejä. Klikkaamalla tonttia saat kohteen tiedot näkyviin.

SASSINMÄEN RAKENNUSTAPAOHJEET

Kaikille tonteille yhteiset ohjeet

 • Kate punainen
 • Pääkaton harjan tulee olla ylempänä kuin poikittaisten kattolyhtyjen harja, kattokaltevuus 27° (1:2)
 • Tonttien katurajalle pensasaita
 • Kuistien, talvipuutarhojen ym. valoaukollisten varastojen ala rakennuksen pitkällä julkisivulla saa täyttää enintään 1/3 rakennusalan osoittamasta alueesta, rakennuksen kulmia ei saa peittää kuistirakenteilla
 • Julkisivumateriaali lautaverhous, peittomaalaus tai rappaus (vaaleat lämpimän sävyiset pastellivärit esim. keltainen, ruskea, punertava, vihreä)
 • Tonttien välisten alueiden puusto on säilytettävä mahdollisuuksien mukaan
 • Asuinrakennuksen päätyjen leveys saa olla enintään 9 m, ulokkeita ja kuisteja saa rakentaa
 • Talousrakennuksen leveys saa olla enintään 6 m

Tontti 10

 • Tonteille saa rakentaa I u 2/ 3 -kerroksisen rakennuksen (murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi)
 • Asuinrakennuksen sallittu kerrosala on 200 m2 ja talousrakennuksen 50 m2
 • rakennukset sijoitetaan rakennusaloille

Tontit 16 ja 17

 • Tonteille saa rakentaa 1/2 k I -kerroksisen rakennuksen (murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi)
 • Asuinrakennuksen sallittu kerrosala on 200 m2 ja talousrakennuksen 50 m2


Tontit 18 ja 19

 • Tonteille saa rakentaa 1/2 k I - kerroksisen rakennuksen
  (Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi)

Asemakaavamääräykset (pdf, 686 kb)

Kuvia: tontit 73-18 ja 73-19, tontti 73-18, tontti 73-19, tontti 73-17 ja Mielikintien uusia taloja

Tietoa 12. kaupunginosasta (Juhannusvuori - Kokkola - Naakka - Raikas - Sassi)

Viimeksi muokannut: Kai Takkunen, 1.4.2019 10:09