Pohjoissuunnan osayleiskaava

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Kaavoitus  >  Vireillä olevat yleiskaavat  >  Pohjoissuunnan osayleiskaava

Pohjoissuunnan osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos

Pohjoissuunnan osayleiskaavan aluerajaus


Kaavan päätavoitteet ovat yhdyskuntarakenteen hallittu tiivistäminen, uusien asuinaluieden osoittaminen kaupungin pääkasvusuunnalta, pohjoisia alueita koskevan palvelurakenteen tarkentaminen, kaupungin pohjoispuolen liikennejärjestelmän osoittaminen kokoojakatujen tarkkuudella, merkittävimpien viher- ja virkistysreittien osoittaminen sekä Lotilanjärveä kiertävän korkealuokkaisen ulkoilureitin mahdollistaminen.

Osayleiskaava on kuulutettu vireille 15.10.2014 ja samalla on asetettu rakennus- ja toimenpidekielto Lotilanjärven 100 metrin syvyiselle rantavyöhykkeelle.

Osayleiskaavan kehityskuva on nähtävillä 29.1.-2.3.2018 Valkeakosken kaupungin kaupungintalolla sekä internetsivuilla. Mahdolliset mielipiteet ja kommentit tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Valkeakosken kaupunki / kaavoitus, PL 20, 37601 Valkeakoski tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus  at.gif : 1 kB valkeakoski.fi

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Alf Lindström, p. 040 335 6045


Viimeksi muokannut: Outi Kanerva, 30.1.2018 14:31