Kerhomajan palloiluhalli

Kerhomajan palloiluhalli
520_kerhomajan_palloiluhalli_sijaintikartta.jpg : 106 kB

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta ja mahdollistaa näin esimer-
kiksi palloiluhallin rakentaminen.

Luonnosvaiheen kaavamateriaali
oli nähtävillä 19.9.-5.10.2018 välisen ajan kaupungintalolla
kaupunkisuunnittelun aulassa sekä
kaupungin internet-sivuilla.

Lisätietoja kaupunkisuunnittelusta, p. 040
335 6043

Viimeksi muokannut: Mila Mäenluoma, 12.10.2018 12:41