Kerhomajan palloiluhalli

Kerhomajan palloiluhalli
520_kerhomajan_palloiluhalli_sijaintikartta.jpg : 106 kB

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta ja mahdollistaa näin esimer-
kiksi palloiluhallin rakentaminen.

Ehdotusvaiheen kaavamateriaali
oli nähtävillä 23.1.-22.2.2019 välisen ajan kaupungintalolla
kaupunkisuunnittelun aulassa sekä
kaupungin internet-sivuilla.

Lisätietoja kaupunkisuunnittelusta, p. 040
335 6043

Viimeksi muokannut: Mila Mäenluoma, 13.3.2019 9:39