Järvipolku

Järvipolku


Järvipolun asemakaavamuutoksen tavoitteena on sijaintikartta_jarvipolku.jpg : 92 kB
muuttaa kolme asuinpientalotonttia kahdeksi asuinpientalotontiksi parantaen kaupallista rakennettavuutta.

Ehdotusvaiheen kaavamateriaali sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 3.10.-2.11.2018 kaupungin internet-sivuilla ja kaupunkisuunnittelun aulassa kaupungintalolla osoitteessa Sääksmäentie 2.

Lisätietoja kaupunkisuunnittelusta, p. 040 335 6043

Viimeksi muokannut: Mila Mäenluoma, 7.11.2018 15:51