Yli-Nissin yläosa

Yli-Nissin yläosa

Asemakaavalla laajennetaan Yli-Nissin asemakaavaa, koska kaupungilla on tarve uudelle pientalorakentamiseen painottuvalle asuinalueelle. Lisäksi asemakaavalla muutetaan Yli-Nissin alaosan julkisille palveluille varattu alue omakotitonteiksi.

Yli-Nissin yläosan sijainti, 86 kB Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.4.2011 §44, ja se on saanut lainvoiman 13.6.2011.
Lisätietoja kaupunkisuunnittelusta, p. 040 335 6043

•Yli-Nissin yläosa, vahvistettu kaavakartta (pdf, 918kb)


Viimeksi muokannut: Mila Mäenluoma, 31.5.2018 15:23