Kerhomajan palloiluhalli

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Kaavoitus  >  Vahvistuneet asemakaavat  >  Kerhomajan palloiluhalli

Kerhomajan palloiluhalli
520_kerhomajan_palloiluhalli_sijaintikartta.jpg : 106 kB

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialuetta ja mahdollistaa näin esimer-
kiksi palloiluhallin rakentaminen.

Kaavamuutos hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 18.6.2019 § 205 ja se kuulutettiin lainvoimaiseksi 14.8.2019.

Lisätietoja kaupunkisuunnittelusta, p. 040
335 6043

Viimeksi muokannut: Mila Mäenluoma, 29.8.2019 12:47