Lounaissuunnan osayleiskaava

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Kaavoitus  >  Vahvistuneet yleiskaavat  >  Lounaissuunnan osayleiskaava

Lounaissuunnan osayleiskaava

Suunnittelualue rajautuu lännessä Vanajaveteen (Kärjenniemenselkä), pohjoisessa Veijonlahteen Varsanhännän teollisuusalueeseen sekä koillisessa Yrjölän ja Raikkaan asemakaava-alueisiin. Etelässä suunnittelualueen raja kulkee laajemman metsäisen selänteen poikki.

Lounaissuunnan osayleiskaavan aluerajaus, 116 kB  Osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.9.2012 ja se sai lainvoiman 18.10.2012

Lounaissuunta, lainvoimainen kaavakartta (pdf, 1256 kb)
Lounaissuunta, hyväksytty kaavaselostus (pdf, 21174kb)
Lounaissuunta, selostuksen liitteet (pdf, 1204 kb)
Liito-oravaselvitys (pdf, 4360 kb)
Muinaisjäännösinventointi (pdf, 2442kb)
Rakennusinventointiraportti (pdf, 2322kb)
Maisemallinen tarkastelu (pdf, 1909 kb)


Viimeksi muokannut: Outi Kanerva, 8.1.2013 14:08