Kärjenniemi-Metsäkansa osayleiskaava

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Kaavoitus  >  Vahvistuneet yleiskaavat  >  Kärjenniemi-Metsäkansa osayleiskaava

Kärjenniemi-Metsäkansa osayleiskaava


Suunnittelualue rajautuu lännessä ja etelässä Vanajaveteen. Pohjoisessa rajana on Lempäälän kunnan raja. Itäisenä rajana ovat Kärjenniemen taajaman keskeiset osat (osin asemakaavoitettu) sekä metsäiset selännealueet, joilla ei ole rakentamispainetta.

Metsäkansan osayleiskaavan vanha ja uusi aluerajaus, 142 kB  Osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.9.2012 ja se sai lainvoiman 18.10.2012.  Metsäkansaa, 57 kB

Kärjenniemi-Metsäkansan osayleiskaava, lainvoimainen kaavakartta (pdf, 3015kb)
Kärjenniemi-Metsäkansan osayleiskaava, lainvoimaiset kaavamääräykset (pdf, 105kb)
Kärjenniemi-Metsäkansan osayleiskaava, hyväksytty kaavaselostus (pdf, 4215kb)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 712kb)
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio (pdf, 43kb)
Muinaisjäännösinventointi 2009 (pdf, 6048kb)
Luontoselvitys (pdf, 3591kb)

Viimeksi muokannut: Mila Mäenluoma, 31.5.2018 15:29