Kaavoitus

Kaavoitustoimi vastaa kaupungin yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta  sekä muusta maankäytön suunnittelusta.

Myllysaari keväällä Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Siinä esitetään yleispiirteisesti alueet eri maankäyttömuodoille, kuten asumiselle ja työpaikkatoiminnoille.

Asemakaavalla ohjataan yksityiskohtaisesti rakentamista ja maankäyttöä. Siinä määritellään mm. rakennusoikeus, rakennusten sijoittelu ja yleispiirteinen rakentamistapa.

Kaavoituskatsauksella 

tiedotetaan vuosittain ajankohtaisista kaavahankkeista.  

kaavoituskatsaus_2018.pdf

- Ajankohtaiset kaavahankkeet löytyvät kuulutuksista
- Muut ajankohtaiset ilmoitukset


Pirkanmaan liitto on hyväksynyt vuoteen 2040 tähtäävän strategisen maakuntakaavan. 
Kaavaan voi tutustua Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -sivuilla.

Pirkanmaan maakuntakaava

Maakuntakaava 2040

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Se sisältää kartalla esitettävän kuvauksen alueiden käytöstä ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteista. Maakuntakaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käyttöön liittyvät kysymykset.

Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- eikä asemakaavan alueella muutoin kuin näitä kaavoja muutettaessa.

Maakuntakaavan laatimisesta vastaa aina maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö, minkä jälkeen se saa lainvoiman.Kaavoitustoimi

Sääksmäentie 2, 1krs, B-rappu
PL 20, 37601 Valkeakoski
puh. 040 335 6046
sähköposti: kaavoitus at.gif valkeakoski.fi

Toimisto on avoinna arkisin klo 9-12 ja 13-15
Kaavoittajat tavattavissa ilman ajanvarausta klo 11-12, muina aikoina ajanvarauksella. 

- Henkilöstö

Viimeksi muokannut: Mila Mäenluoma, 31.5.2018 13:04